Please intervene to set free the prisoners of conscience in Vietnam.

0 have signed. Let’s get to 200!


I left Vietnam in 1980 as a child refugee, I have only returned once in 1998 and I am grateful that I am a UK citizen.  My English is better than my Vietnamese, my children are brought up in Manchester and have a Sottish surname and some would say I am more English than Vietnamese, so it is easy to forget stories like this, but I can't, because it could've been me if the English Captain and his crew of a commercial ship, had not saved us from the China Sea all those years ago.

Free Mother Mushroom - Nguyen Ngoc Nhu Quynh and other writers and bloggers in Vietnam.  Vietnam is a country where any form of protest whether written, spoken or through organised assembly is treated as a serious crime against the state.

10 years imprisonment for one single Vietnamese Mother of two children, who was fighting (through her blogging and activism), for the cause of hundreds of thousands of innocent victims affected by the Formosa Marine disaster in April 2016, where 125 miles of coastline was intensely polluted, killing more than 100 tonnes of fish and devastating the environment, jobs and economies of four provinces in Vietnam.  She also highlighted too through her blogging, many social injustices, such as police brutality and anti-freedom laws.

Vietnam is No. 3 in the world and No. 1 in South East Asia for locking up the most people for their views and beliefs.  It is passing numerous Articles of their Penal Code (criminal laws) to sanction imprisonment, beatings, surveillance, detainment and the refusal to a fair hearing with one aim - to instil fear on the people of Vietnam, so that they dare not express an opinion on the daily injustices around them or how the country is governed.  Hundreds of people are being detained (no official figure) but the Ministry of Public Security admitted that 226 people died in detention centres between October 2011 and September 2014. In 2015 and early 2016, deaths in police custody continue to be reported (Human Rights Watch Organisation).  

We call on the British Government to intervene and demand the release of all the prisoners of conscience.  The Vietnamese government should not fear its people but champion freedom of expression.

 

 Thế giới mới dũng cảm

VUI LÒNG CAN THIỆP ĐỂ NHỮNG TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIETNAM ĐƯỢC TRẢ TỰ DO

 KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ

 Năm 1980 khi còn là một đứa bé tôi đã rời khỏi Việt Nam, tôi có về thăm lại Việt Nam một lần vào năm 1998 và rất cám ơn chính phủ Vương quốc Anh đã cho phép tôi được trở thành công dân Anh. Ngôn ngữ Anh của tôi giỏi hơn ngôn ngữ Việt, con cái của tôi được nuôi dưỡng ở Manchester và mang họ Scottish, người ta nói rằng tôi là người Anh hơn là người Việt, như vậy rất dễ quên lãng câu chuyện như sau, nhưng tôi không thể nào, tại vì nếu vị thuyền trưởng người Anh và thủy thủ đoàn của tàu ông ta không cứu chúng tôi trên Biển Đông cách đây nhiều năm.

Hãy trả tự do cho Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những người viết báo độc lập. Việt Nam là một quốc gia có bất kỳ hình thức phản đối nào bằng văn bản, nói hoặc thông qua tổ chức hội đồng được coi là một tội ác nghiêm trọng chống lại nhà nước.

10 năm cầm tù một người mẹ đơn côi có 2 con nhỏ,người đã tranh đấu cho hàng trăm ngàn nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa vào tháng 04/2016, từ đó dọc theo bờ biển dài 125 miles đã bị ô nhiễm, giết chết hơn 100 tấn cá, tàn phá môi trường biển, di hại đến việc làm và kinh tế của 4 tỉnh Miền Trung. Bà ta cũng đưa lên báo cá nhân của mình về những bất công xã hội như bạo lực của công an và luật lệ chống sự tự do. Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới và đứng đầu vùng Đông Nam Á về sự ngăn cấm ý kiến và niềm tin của họ. Bộ công an đẻ ra bộ luật Hình sự để xử phạt và gieo rắc sự sợ hải cho người dân Việt Nam để họ không dám bày tỏ ý kiến về sự bất công xã hội xãy ra hàng ngày xung quanh họ. Hàng mấy trăm người bị cầm tù nhưng bộ công an chỉ thừa nhận có 226 người bị chết ở các trung tâm giam giữ từ giữa năm 2011 đến tháng 09/2014. Vào năm 2015 và đầu năm 2016 các ca tử vong mới được báo cáo (Human Rights Watch Organisation).

Chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Hoàng gia Anh can thiệp và đòi hỏi thả tất cả tù nhân lương tâm. Nhà nước Việt Nam không nên sợ người dân của mình, tự do phát biểu ý kiến sẽ vô địch.