Best Western: Prestaňte podporovať krutosť voči zvieratám

Victory

Best Western: Prestaňte podporovať krutosť voči zvieratám

This petition made change with 63,863 supporters!
Martin Smrek started this petition to CEO, Best Western David Kong and

Best Western sa hrdí poskytovaním kvality svojim zákazníkom. Ale za akú cenu? Prečo sú hostia Best Western pohostení niečím, čo nespĺňa ani len štandardy mnohých lacných fast foodových spoločností a amerických väzníc?

Milióny sliepok chovaných kvôli vajciami v globálnej dodávateľskej sieti hotelov Best Western trpia v krutých špinavých klietkach. Klietkové systémy sú nehygienické a preplnené. Sú tak malé a napchané takým množstvom vtákov že sliepky nemôžu robiť nič čo je pre ne prirodzené alebo dôležité. Ich časti tela sa často zachytia do pletiva, čo skončí zlomeninami, deformáciami a vážnou stratou peria. Niektoré sliepky skončia vyčerpané alebo neschopné pohybu a sú ušliapané ďalšími sliepkami v klietke.

Stovky spoločností po celom svete sa vzdávajú používania klietok. Globálne záväzky ukončiť používanie vajec z klietkového chovu urobili mnohé najväčšie spoločnosti na svete, vrátane Marriott International, Accor Hotels, InterContinental Hotels, Unilever, Nestle, Lidl, Aldi, Aramark, Sodexo, Mondelez a Compass Group.

Best Western má motto: “Best Western pre lepší svet”. Tvrdia o sebe, že “Best Western sa stará o tisícky hostí každý deň”. Je to tá istá myšlienka starostlivosti ktorá ich vedie k podporovaniu mnohých charitatívnych projektov po svete. Best Western zaostáva za štandardami ochrany zvierat a kvôli tomu trpia milióny sliepok. Majú možnosť urobiť náš svet lepším a viac humánnym miestom pre zvieratá. Je čas, aby Best Western rozšíril svoju hodnoty aj o starostlivosť o zvieratá vo svoje dodávateľskej sieti a zaviazal sa, že prejde na používanie výhradne vajec pochádzajúcich z bezklietkového chovu.

Prosím, podpíšte túto petíciu, aby ste Best Western povedali, že neostanete v žiadnom z ich hotelov kým neskončia s týmto ohavným zneužívaním zvierat.

Victory

This petition made change with 63,863 supporters!

Share this petition