step down

Petition Closed

step down

This petition had 636 supporters
noiraud 2015 started this petition to Belgian Minister of Foreign Affairs, Didier Reynders

‘Noiraud’ Didier Reynders: Beleidsonbekwaam

‘Noiraud’ Didier Reynders: Unfit for Office

'Noiraud' Didier Reynders: Incompétent

NL: Afgelopen zaterdag paradeerde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) door de straten van Brussel als Noiraud: met zwartgeschilderd gelaat, uitgedost in een 19e eeuwse edelmanspak schuimden hij en zijn kompanen de straten en restaurants van onze hoofdstad af om geld in te zamelen voor achtergestelde kinderen.

Dit allicht goedbedoeld initiatief, een jaarlijkse Brusselse filantropische traditie sinds 1876, staat symbool voor het racistisch paternalisme dat onze samenleving en onze hulpsector in het bijzonder, dooradert. Net zoals met Zwarte Piet, legt het pijnlijk bloot hoe racisme enkel gezien wordt als iets dat gestoeld is op slechte intenties, dat bij wonder verdwijnt van zo gauw het over ‘onze’ tradities gaat en schijnbaar enkel mag gedefinieerd worden door de gevestigde blanke waarden.

De tijd dat dit en het racisme dat diep verankerd zit in onze samenleving, stilzwijgend of schouderophalend aanvaard wordt, is voorbij.

Intenties doen in deze niet ter zake. Het zijn de gevolgen, vervat in de gekleurde armoedecijfers in Belgie en wereldwijd, alsook de algemeen aanvaarde discriminatie van onze minderheden op de arbeids-, woon- en onderwijsmarkt, die het een burgerplicht maken om racisme systematisch aan te klagen.

‘In andere geciviliseerde landen zou zijn politieke carriere dit niet overleven, in Belgie kan hij gewoon aanblijven’, zei Vlaams-Nigeriaanse schrijfster Chika Unigwe aan de Amerikaanse nieuwszender NBC.

Wij sluiten ons ten stelligste aan bij de internationale verontwaardiging rond dit incident.

Noiraud Didier Reynders is onbekwaam om zijn eigen bevolking – in al haar diversiteit – waardig en geloofwaardig te vertegenwoordigen in het buitenland. Onbekwaam om het universeel ideaal van fundamentele gelijkheid te belichamen in deze post-koloniale tijden. Onbekwaam om – gezien het gebrek aan inzicht over wat al dan niet racistisch is – als geloofwaardige partner op te treden op het internationaal toneel, en in het Zuiden in het bijzonder.

Bij deze vragen we Didier Reynders af te treden als onze minister van Buitenlandse Zaken op grond van onmiskenbare onbekwaamheid.

Zijn aftreden zou getuigen van politieke moed en leiderschap in de collectieve strijd tegen racisme en discriminatie die we niet langer kunnen uitstellen.

//

ENG: On Saturday March 14th, Minister of Foreign Affairs, Didier Reynders, paraded through Brussels as a 'Noiraud': blackfaced, dressed in a 19th century nobleman's suit, he and his comrades roamed the streets and restaurants of our capital to raise money for children in need.

Undoubtedly well-meant and a yearly Brussels’ philanthropic tradition since 1876, this event nevertheless symbolises the racist paternalism that cuts through our society and the aid business in particular.
Similar to Zwarte Piet [Black Pete], it painfully demonstrates how racism is only understood as something based on bad intentions, how it magically disappears as soon as 'our' traditions are involved, and how it is the exclusive competence of our white establishment to detected or define it.

The days that events like these, as well as the deep-seated racism in our society, are silently accepted or shrugged off, are over.
One’s intentions are of little importance when it comes to racism. The devastating consequences, embodied by the colour of poverty in Belgium and the world, and the collectively condoned discrimination of our minorities in education, on the job- and housing market, make it a civic duty to unfailingly and systematically denounce it.

"In other civilized countries his political career wouldn't survive this, but in Belgium he just continues," Flemish-Nigerian author Chika Unigwe told the American news channel NBC.
We strongly share the international consternation with regards to this incident.

Noiraud Didier Reynders lacks the necessary competences to internationally represent his own people – in all its diversity – with dignity. He has proven to be unable to embody the universal ideal of fundamental equality in these post-colonial times. He lacks the necessary skills – given his apparent inability to distinguish between what is racist or not – to act as a credible partner on the international scene, especially in the Global South.

We therefore demand that Didier Reynders steps down as our minister of Foreign Affairs, on grounds of undeniable incompetence.
His resignation would show political courage and leadership in the collective struggle against racism and discrimination. A struggle that can no longer be postponed.

 

1.     Abrassart, Gia, freelance journalist, Café Congo & Warrior Poets

2.     Abu Jahjah, Dyab, auteur

3.     Agirdag, Orhan, Universiteit van Amsterdam

4.     Ait Ahmed, Zaina

5.     Akhandaf, Yasmina, BOEH

6.     Al Marchohi, Meryem

7.     Ankal, Hasna, journalist & columnist

8.     Aoulad L'Ahcen Ikram, theatermaakster SINCOLLECTIEF

9.     Arnaut, Karel, KU Leuven

10. Arrazola de Onate, Wouter, Movement X

11. Aziz Rachida, Modeontwerpster

12. Ba, Omar, European Network People Of African Descent

13. Barrie, Mohamed jr, student

14. Ben Yakoub, Joachim, Voorzitter Kif Kif

15. Bilsen, Kristof, filmmaker

16. Blontrock Willem, leerkracht

17. Boujdaini Anissa, studente

18. Boulogne, Marijs, docent

19. Bracke, Maud Anne, University of Glasgow

20. Bracke, Sarah, Harvard University – VUB – UGent

21. Buisson, Anne-Laure, statisticienne

22. Bwatu Ted, consultant

23. Bwatu, Fallon, Together for Dignity

24. Channouf, Yassine, vertaler

25. Charles, Mathieu, Belgian Renaissance

26. Comvalius, Ernestine, Bijlmer Parktheatre

27. Cosemans, Sara - Leerkracht geschiedenis Lucerna College Houthalen

28. Craeynest, Lies, Pietenplan Vlaanderen

29.  De Craene, Valerie, KU Leuven

30. De Groof, Matthias, Universiteit Antwerpen

31. De Mul, Sarah, Open Universiteit Nederland

32. Debruyne, Pascal, UGent

33. Decreus Thomas, KU Leuven

34. Dengo, Olga, kunstschilder

35. El Azzouzi, Fikry, auteur

36. El Morabit, Latifa

37. Fadil, Nadia, KU Leuven

38. Frank, Chandra, Goldsmiths College, University of London

39. Gario, Quinsy, Zwarte Piet Is Racisme / Roet In Het Eten

40. Gebeyaw Nigussie, Melat, Belgian Renaissance

41. Goossens, Jan, artistiek directeur KVS

42. Groffy, Luk, Movement X 

43. Hackethal Ilse, directeur Samenlevingsopbouw Antwerpen stad

44. Hamdaoui, Hoda, redacteur

45. Hassoun, Karim, Logistics Supervisor

46. Hendriks Thomas, KU Leuven

47. Hermans Dalilla, jeugdwerker/jeugddienstondersteuner

48. Holwerda, G., artist, InterNational Anti-Racism Group

49. Jouwe, Nancy, Kosmopolis Utrecht

50. Kanobana, Sibo, UGent

51. Kavadias, Dimokritos, Vrije Universiteit Brussel

52. Khan, Tariq, Jah Mission

53. Kobo Youssef, activist/opiniemaker

54. Lechkar, Bouchra, arts

55. Legbedje, Shari

56. Lomami, Po B. K., activiste

57. Loopmans, Maarten, KU Leuven

58. Maatala, Nore, Producer/scenarist Sophimages/Enheduanna

59. Marrécau, Filip

60. Matheeussen, Latifa, consultant, politologe

61. Meeus, Bruno, KU Leuven

62. Missaoui, Assia

63. Mukuna, Olivier, journalist, essayist

64. N’Siala Kiese, Patrick, Algemene secretaris, Platform van de Afrikaanse Gemeenschappen (PAG)

65. Nimal, Muriel

66. Nsayi, Nadia, Bana Leuven

67. Oosterlynck, Stijn, Universiteit Antwerpen

68. Ouologuem, Seckou, decolonizeBelgium

69. Pezeril, Charlotte, Université Saint-Louis de Bruxelles

70. Rabau Rina, Bana Leuven

71. Reghif, Mouhad, Informaticus, Bruxelles Panthères

72. Reunes, Sascha, docent, podiumkunstenaar

73. Rogghe, Kristin, GEN2020

74. Rutazibwa, Olivia, University of Portsmouth

75. Salhi, Ali, Gemeenteraadslid Sint-Niklaas

76. Scheepers, Sarah, Ella vzw

77. Schippers, Hans, Movement X

78. Schor, Patricia, Universiteit Utrecht

79. Steenmeijer, Saskia

80. Suransky, Caroline, Universiteit voor Humanistiek Utrecht

81. Tapha, Faye

82. Tillieu Olodo, Angela, KVS

83. Topolski, Anya, KU Leuven, EAJS (EenAndereJoodseStem)

84. Touquet, Heleen, KU Leuven

85. Tunca, Daria, Université de Liège

86. Unigwe, Chika, auteur

87. Van Avermaet, Piet, Directeur Steunpunt Diversiteit & Leren, Ugent

88. Vanden Abeele Michiel, Consulent

89. Vanderzande, Adinda, Belgian Renaissance

90. Verbeke, Annelies, auteur

91. Wils, Kaat, KU Leuven

92. Wynants, Dorien, MOUTH

 

 

Petition Closed

This petition had 636 supporters

Share this petition