Petición cerrada

Retirar el punto referido a la transformación de las Cajas en Fundaciones Bancarias

Esta petición ha conseguido 1.135 firmas


 

Azkenaldi honetan kutxabanken etorkizunaren inguruko eztabaidaren berri izango zenuten ziurrenik. Eztabaidaren gakoa honakoa zen; etorkizun batean  kapital pribatuak sarrerarik izango zuen edo ez.  Zenbait  alderdi politikok Europak behartzen zituztela argudiatzen zuten (egun jada ez dute hau argudiatzen), orain ordea euren  argudioek zera diote;   iaz onartu zen Kutxen legeak,  aurrezki kutxak  fundazio bankario bihurtzera  derrigortzen dituztela, eta etorkizun batean baita kapital pribatuari atea ireki ere. Gu ez gaude baieztapen horrekin ados,  Europak ez baitu derrigortzen, ez eta Kutxen legeak, eta  irtenbide desberdinak daudelakoan gaude.

Baina honetaz guztiaz eztabaidatzen ari ginen honetan, BBK eta Vital Kutxak  ez ohiko batzarrak deitu dituzte 15 eguneko epean, eta  aurretiko eztabaidarik gabe (urte honetako abendura arteko epea zutelarik) aurrezki kutxak fundazio bihurtuko dituzte.

Baina zer nolako ondorioak ditu  fundazio-bankario izatera aldatzeak?


Lehena eta garrantzitsuena;  gaur egun bi aurrezki kutxa hauetan dagoen gizarte kontrolaren erabateko galera.  Hemen hauxe azpimarratu behar dugu.


Egun, honako hauek daude ordezkatuta kutxa hauen kontseiluetan: aurreztaileak, erakunde fundatzaileak ( udaletxe eta diputazioa), langileak eta gizarte erakundeak

Estatutu berrien proposamena: patroiak honela izendatuko dira:

Erakunde sortzaileak: 3 erakunde fundatzaile berrautatuak izango dira  “x”eroko epean.

Adituak eta konfiantzako erakundea: 12 pertsona, eskuz izendatuak hasiera batean, eta ondoren  eurek hautatuko dituztelarik ondorengoak

Kontrol soziala 12 pertsonen esku uzten da gauzak eurek nahi bezala egin edo desegin ditzaten.  Gainera,  eurek hautatuko dituzte gerora begira ondorengoak, estatutuak ere aldatu ahalko dituzte, eta Kutxabankeko akzioak saldu ahal izango dituzte inorri inolako azalpenik eman gabe.

Gainera, biltzarreko deialdian adierazten da Aurrezki Kutxa Banku-fundazio bihurtzeari aldeko botoa ez emateak, zigorra ekarriko liekeela honen alde botoa emango ez luketen Asanblada Orokorreko kideei.

Ba al dago bestelako irtenbiderik?

Bai eta asko gainera, EAJ berak CANeko sistema proposatu du, zeinetan patroiak Gipuzkoa Batzar Nagusietan  izendatu liratekeen orain eta etorkizunean.  Ez gaude erabat ados proposamen honekin ekarri ditzakeen arriskuak medio, baina aldi berean  zera adierazten du,  badaudela bestelako irtenbideak  BBK eta Vital Kutxaren batzarretan proposaturiko  fundazio ereduaren aurrean

Orduan zergatik ez dute aurrera eramaten?

Presak eta proposaturiko ereduek  kutxabankeko zuzendaritzak eta zenbait alderdietako buruzagiek kutxabankeko  kontrola betirako lotu nahi dutela adierazten dute, horrela gizarte kontrola  ekidinez, eta aldi berean   hauteskundeetan sortu litezken aldaketa posibleek inolako eraginik eragin ez diezaieten.

 Baina zergatik ez gara lehenago jabetu?

Komunikabideek EH Bildu eta gainontzeko alderdien arteko liskar moduan jorratu dute gaia. Guztia, betiko zirko politikoko beste gai arrunt bat dela sinestarazi nahi izan digute, errealitatea kontrol soziala lapurtzea delarik interes pribatuaren mesederako

Gainera,  beste alderdi politiko batzuk, sindikatuak,  alderdietako gaztedi taldeek, pentsionudek eta bestelako herritarrek …  proposaturiko sistema honekin desadostasuna adierazi dute. Guztien artean lortu behar dugu BBK eta VITALen estatutuen inguruko proiektua baztertzea, ezen astelehenean,  fundazioak aldatzeko puntu onartzen badute ,gizarte kontrola betirako galduko baitugu.

ELA eta LAB sindikatuek BBKen Administrazio Kontseluari igorritako idatzia:

http://www.ela-sindikatua.org/eu/aktualitatea/albisteak/ela-eta-lab-sindikatuek-bbken-administrazio-kontseluiari-igorritako-idatzia

Estos últimos meses habréis oído hablar del debate sobre el futuro de Kutxabank. El debate consistía en, si en el futuro se iba a dar entrada al capital privado o no. Algunos partidos argumentaban –ya no- que Europa, así lo obliga. Y ahora argumentan que la Ley de Cajas aprobada el año pasado obliga a la conversión de las cajas en fundaciones bancarias y puede que en el futuro a la entrada de Capital Privado. Nosotros no estamos de acuerdo, entendemos que ni Europa obliga ni la Ley de Cajas y entendemos que existen alternativas.

Pero cuando se discutía de todo esto, BBK y Vital Kutxa han convocado asambleas extraordinarias en 15 días y sin debate previo (cuando tenían plazo hasta diciembre de este mismo año) van a convertir las cajas de ahorro en fundaciones.

¿Qué efectos tiene esta conversión en fundaciones bancarias?

La primera, y más importante, la pérdida absoluta del control social que se ejerce hoy en día en estas dos cajas de ahorro. Aquí podemos apreciar:

- Ahora en el consejo de estas cajas están representadas: Ahorradores, organismos fundadores (Ayuntamientos y Diputación), trabajadores y entidades sociales.

- Propuesta de los nuevos estatutos: Los patronos se designaran de la siguiente manera:

Entidades fundadoras: 3 Entidades fundadoras cada x años serán reelegidos.

Expertos y entidades de confianza 12 Inicialmente a dedo y posteriormente ellos mismos eligen sus sucesores en el futuro.

Se da el control social a 12 personas para que hagan y deshagan a su antojo. Además elegirán ellos mismos a sus sucesores en el futuro, podrán cambiar estatutos y podrán vender las acciones de Kutxabank sin tener que dar cuentas a nadie más que a ellos mismos.

En la misma convocatoria se señala que el voto no favorable a la transformación de la Caja de Ahorros en Fundación bancaria tendría como consecuencia la sanción de aquellos miembros de la Asamblea General que no votasen a favor de la misma.

 ¿Existen alternativas?

 Sí y muchos, el mismo PNV de Gipuzkoa han propuesto el sistema de la CAN para que los patronos se designen directamente desde las JJGG de Gipuzkoa ahora y en el futuro. No estamos de acuerdo del todo con esta propuesta debido a diversos riesgos que pueden surgir, pero demuestra que existen alternativas al modelo de fundaciones propuesto en las asambleas de BBK y Vital.

¿Por tanto por qué no lo hacen?

Las prisas y el modelo propuesto indican que los directivos tanto de Kutxabank como la de varios partidos quieren perpetuarse en el control de Kutxabank, evitándose así el control social y protegiéndose de posibles cambios en el mapa electoral en el futuro.

¿Por qué no nos hemos enterado antes?

Los periódicos y la televisión nos lo han vendido como una confrontación entre EHBildu y los otros tres partidos. Todo con el objetivo de que pensemos que se trata de otro circo político cuando en realidad nos están robando el control social en favor de intereses privados.

 Además, existen otros partidos, sindicatos, asociaciones de jóvenes de varios partidos, asociaciones sociales, pensionistas y ciudadanos que han mostrado su rechazo tanto a los argumentos como al sistema propuesto. Entre todos, tenemos que exigir que retiren el proyecto de estatutos de la BBK y Vital. Porque si aprueban el punto de conversión de fundaciones el lunes habremos perdido el control social para siempre.

Escrito de ELA y LAB remitido al consejo de administración de las dos cajas:

http://www.ela-sindikatua.org/es/actualidad/noticias/escrito-remitido-al-consejo-de-administracion-de-bbkHoy: N cuenta con tu ayuda

N A necesita tu ayuda con esta petición «BBK administrazio kontseiluari: Retirar el punto referido a la transformación de las Cajas en Fundaciones Bancarias». Únete a N y 1.134 personas que ya han firmado.