Threat to Archaeology!

Petition Closed

Threat to Archaeology!

This petition had 2,631 supporters
History and Archaeology Society (BUHAS) started this petition to Bangor University

Without consulting students, staff, or stakeholders, Bangor University has decided to close its Single Honours Archaeology degree from 2017 onwards. Bangor’s Academic and Academic-related Staff Union (UCU) has written to inform the University of its legal duty to consult on the proposed closing of this degree scheme.

Bangor Archaeology is 8th in the UK in the Complete University Guide (2017) and 4th in the Whatuni Guide (2016), and recruitment on Bangor’s Single Honours Archaeology degree continues to steadily and sustainably increase year on year.

Bangor Archaeology graduates achieve careers in archaeology and have pursued postgraduate degrees, at Bangor and at other universities such as Oxford, Edinburgh, Durham, and Toronto. English Heritage, the Chartered Institute for Archaeologists (CIfA) and the Council for British Archaeology (CBA) warn of the current shortage of qualified archaeologists in the UK.

We are concerned about the erosion of Archaeology at Bangor University and the effects this erosion will have on students, staff, and the community. We ask that Bangor University puts in place a consultation process on the proposed and misguided closure of Archaeology Single Honours as a matter of urgency.

(Welsh text below)

Heb ymgynghori â myfyrwyr, staff, nac yn ehangach, mae Prifysgol Bangor wedi penderfynu cau ei gradd Archaeoleg Anrhydedd Sengl o 2017 ymlaen. Mae cangen undeb UCU y Brifysgol wedi ysgrifennu at uwch-swyddogion y Brifysgol i’w hatgoffa o’u dyletswydd gyfreithiol i ymgynghori cyn ystyried dirwyn unrhyw gynllun gradd i ben.

Archaeoleg ym Mangor yw’r 8fed cwrs gorau yn y DU yn ôl y Complete University Guide (2017) a’r 4ydd yn ôl Whatuni (2016). Mae’r niferoedd ar y radd Anrhydedd Sengl Archaeoleg ym Mangor yn gynhaliadwy ac yn parhau i gynyddu o flwyddyn i flwyddyn.

Mae graddedigion Archaeoleg Bangor yn mynd yn eu blaenau i yrfaoedd ym maes archaeoleg ac i ddilyn cyrsiau ôl-raddedig ym Mangor ac mewn prifysgolion eraill megis Rhydychen, Caeredin, Durham, a Toronto. Mae English Heritage, Sefydliad Siartredig yr Archeolegwyr (CIfA) a'r Cyngor Archaeoleg Brydeinig (CBA) yn rhybuddio fod prinder presennol o archeolegwyr cymwys yn y DU.

Rydym yn pryderu’n fawr ynghylch y bygythiad i Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor a’r effaith ar fyfyrwyr, staff, a'r gymuned yn ehangach. Rydym yn gofyn fod Prifysgol Bangor yn mynd ati ar fyrder i drefnu ymgynghoriad ar eu penderfyniad byrbwyll i ddod â’r radd Anrhydedd Sengl Archeoleg i ben.

Petition Closed

This petition had 2,631 supporters

Share this petition