Victory

Apel o natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa kobiet w obozie Liberty

This petition made change with 84 supporters!


Apel o natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa kobiet w obozie Liberty

       i uwolnienie 7 porwanych mieszkańców Ashraf (sześciu kobiet i jednego mężczyzny)

      Potępmy stracenie Reyhaneh Jabbari oraz ataki kwasem na miłujące wolność Iranki

 Przez ostatnie 35 lat, odkąd w lutym 1979 roku kontrolę nad narodową rewolucją Irańczyków przejęli mułłowie, kobiety były pierwszymi ofiarami religijnej i mizoginicznej dyktatury rządzącej Iranem. Są one całkowicie pozbawione swych najbardziej podstawowych praw w każdej sferze życia. Wśród 1000 straconych w okresie prezydencji Rouhaniego, co najmniej 34 to kobiety. Haniebna egzekucja 26-letniej Reyhaneh Jabbari, która broniła się przed gwałtem i została stracona rankiem 25 października 2014 roku, mimo licznych  apeli organizacji międzynarodowych  oraz działaczy praw człowieka i organizacji kobiecych, to jeden z przykładów. Bandyci związani z reżimem irańskim oblewają kwasem niewinne kobiety, aby wywołać atmosferę strachu w społeczeństwie i powstrzymać kobiety, które nie podporządkowują się reżimowym, przepisom dotyczącym ubioru. Niektóre z ofiar, które wciąż pozostają w leczeniu po ostatnich atakach w Teheranie i Isfahanie, utraciły wzrok, a ich twarze zostały trwale zdeformowane. Reżim brutalnie i okrutnie sztyletuje kobiety na ulicy, aby zastraszyć je i zmusić do pozostawania w domach...

 Rząd irański nie jest sygnatariuszem Konwencji  ws. eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), dopuszczając tym samym do systematycznego naruszania praw kobiet poprzez realizowanie prawa konstytucyjnego i innego rodzaju przepisów. W ostatnim trzydziestoleciu najpowszechniejszą metodą łamania woli więźniów, zwłaszcza kobiet, było seksualne wykorzystywanie. Od początku reżimowe prawo, tzw. religijne dekrety (fatwy), nakazujące strażnikom rewolucji gwałcenie dziewcząt przed egzekucją, były metodą stosowaną przez oprawców i katów działających w organach wywiadu i bezpieczeństwa, co nie ma precedensu w historii nowożytnej.

 W tych warunkach Iranki odegrały wybitną rolę w ruchu oporu. W toczącej się przez ostatnie 36 lat walce dziesiątki tysięcy z nich oddało życie za wolność. 52% członków NCRI (Irańskiej Narodowej Rady Oporu) to kobiety. Aszraf w Iraku, siedziba głównej irańskiej grupy opozycyjnej, był zarządzany przez kobiety w najcięższych czasach. PMOI (Organizacji Mudżahedinów Narodu Irańskiego) jest również kierowana przez kobiety, które są awangardą walki z fundamentalizmem. Dziesięciopunktowa platforma dla przyszłego Iranu pani Mariam Radżawi, prezydent-elekt irańskiego Ruchu Oporu obejmuje całkowite zrównanie płci i zniesienie wszelkich form dyskryminacji kobiet. Ponieważ reżim irański jest przodującym rządem fundamentalistycznym i mizoginicznym, ma szerokie możliwości szerzenia tego zła w regionie i na świecie. Opozycja, PMOI, stanowi antytezę takiego fundamentalizmu, gdyż wierzy w prawdziwie demokratyczny i tolerancyjny islam.

 Irańscy dysydenci w obozach Aszraf i Liberty, w tym blisko tysiąc kobiet, są w sytuacji kryzysu humanitarnego: wielokrotnie byli atakowaniu przez wojska irackie na polecenie reżimu irańskiego. 116 z nich zginęło w 6 masakrach, a 6 kobiet i jednego mężczyznę uprowadzono. Ponadto 22 mieszkańców obozu Liberty  zmarło w mękach z powodu trwającego nieludzkiego oblężenia wymierzonego w irański Ruch Oporu w Iraku. Uchodźcy, będący osobami chronionymi na mocy IV Konwencji Genewskiej, nie mają dostępu do żywności i leków mimo międzynarodowych apeli o zakończenie niehumanitarnej blokady.

  Z uwagi na powyższe fakty:

 ·Wzywamy ONZ, USA i UE  do podjęcia natychmiastowych kroków w celu zakończenia nieludzkiej blokady żywnościowej i medycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obozie Liberty, szczególnie kobiet, a także do podjęcia pilnego działania w celu uwolnienia 7 mieszkańców obozu Aszraf porwanych przez rząd iracki.

·Biorąc pod uwagę historię systematycznego łamania praw człowieka w Iranie, w szczególności praw kobiet, wzywamy Radę Bezpieczeństwa ONZ do zbadania przerażającej sytuacji panującej w Iranie i wprowadzenia sankcji karnych.

·Popieramy dziesięciopunktową platformę pani Radżawi jako praktyczna droga ustanowienia pokoju, demokracji i praw kobiet w Iranie.Today: NCRI is counting on you

NCRI Women's Committee needs your help with “Ban Ki-moon, Phumzile Mlambo-Ngcuka: Apel o natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa kobiet w obozie Liberty”. Join NCRI and 83 supporters today.