ឆ្លើយតបទៅនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដោយកំណត់ ថាមពល កកើតឡើងវិញ ទិសដៅ 100% ក្នុងឆ្នាំ 2050

ឆ្លើយតបទៅនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដោយកំណត់ ថាមពល កកើតឡើងវិញ ទិសដៅ 100% ក្នុងឆ្នាំ 2050

Started
August 3, 2015
Petition to
អគ្គលេខាធិការ នៃ អង្គការសហប្រជាជាតិ Ban Ki-moon (អគ្គលេខាធិការ នៃ អង្គការសហប្រជាជាតិ) and 1 other
Petition Closed
This petition had 332,886 supporters

Why this petition matters

Started by Tep Vong

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាវិបតិ្តមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងចំណោមវិបត្តិជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ន​នេះ។ វិបត្តិ​នេះ​ កំពុងតែគម្រាមកម្ហែងដល់សុខភាព របស់មនុស្ស និង វត្តមានរបស់ភពផែនដី ជា​ពិសេ​ស​​ជន​ក្រីក្រ និង អ្នក​ដែល​​​ងាយ​រង​គ្រោះ នឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេ។ ទន្ទឹមនិងនេះផងដែរ វាក៏បាន​គំ​រា​ម​កំហែងដល់ អនាគ​ត​​កូនចៅយើង និ​ង​ របស់ជាទីស្រឡាញ់របស់យើង។ ពេលវេលានេះដល់ហើយ​សម្រាប់​ពួកយើង ដើម្បីភ្ញាក់​ឡើង​ ចាត់វិធានការណាមួយរួមគ្នា ដែលផ្តើមចេញពីមូលដ្ឋាន សហគមន៍ ថ្នាក់​ជាតិ និង ពិភពលោកទាំងមូល ជា​​ពិសេ​ស​​​គឺក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។

ក្នុងឋានៈដែលជាសាសនិក និង ជាអ្នកក្រមសីលធម៌និយម យើងសូមទទួលស្គាល់ថា យើង​ទាំ​ង​អស់គ្នា ពិត​​​​​ជាមានកតព្វកិច្ចដោយខានមិនបាន ដើម្បីនឹងចាត់វិធានការណាមួយសមស្រប ចំពោះការប្រែ​ប្រួ​​ល​​អាកា​ស​ធា​តុ​នេះ​។

យើងសូមអំពាវនាវចំពោះអ្នកគ្រប់រូប ក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំទាំងអស់ មេត្តាធ្វើយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនិងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងណាកំណត់គោលដៅនៃការរក្សាឡើងវិញនៃថាមពលធម្មជាតិឲ្យបាន១០០%នៅឆ្នាំ២០៥០។ យើងត្រូវរក្សាភពផែនដីរបស់យើងឲ្យសីតុណ្ហភាពស្ថិតនៅពីក្រោមកម្រិតដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ លើសពីនោះទៀត យើងនាំគ្នាបញ្ឈប់ឲ្យខាងតែបាននូវការប្រើប្រាស់នូវឧស្ម័នពុល ព្រមទាំងនាំគ្នាជម្រុញនូវការអភិវឌ្ឍដែលប្រកបដោយចីរភាព ដើម្បីបានជាមាគ៌ាក្នុងការកសាងពិភពលោកមួយប្រកបដោយតុល្យភាពនិងពហុភាព។

សូមមេត្តាចាប់ផ្តើមសកម្មភាពរបស់យើងជាមួយគ្នាក្នុងពេលឥឡូវនេះ ដើម្បីកសាងជីវិតយើង​ទាំង​អ​ស់​គ្នា ឱ្យ​ប្រកប​ដោយ​ភាពសុខសាន្ត។

Petition Closed

This petition had 332,886 supporters

Share this petition

Decision Makers

  • Ban Ki-moon (អគ្គលេខាធិការ នៃ អង្គការសហប្រជាជាតិ)អគ្គលេខាធិការ នៃ អង្គការសហប្រជាជាតិ
  • ហ៊ុន សែន (នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា