Jurnalist-Hüquqşünas Fuad Abbasovu azad edin!

Jurnalist-Hüquqşünas Fuad Abbasovu azad edin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.
15.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

azadliq tarafına Milli Hüquq Evi bu kampanyayı başlattı

Jurnalist, hüquqşünas Fuad Abbasovu azad etməyi və ona qarşı törədilən cinayətin sifarişçilərini və icraçılarını cəzalandırmağı tələb edirik.

Требуем освободить журналиста и юриста Фуада Аббасова, наказать заказчиков и исполнителей преступления против него.

We demand the release of journalist and lawyer Fuad Abbasov, to punish customers and perpetrators of a crime against him.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.
15.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.