Derribar la plaza de toros de Bilbao

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


Ante la deficitaria situación económica en la que se encuentra la plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao, el mal estado a nivel estructural tanto en su interior como en su exterior, la percepción de ser un punto negro para las ciudadanas y el rechazo social que produce la tauromaquia, el Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia, (CAAB), propone el derribo del edificio de la plaza de toros de Vista Alegre y recalificar el solar con un uso preferentemente residencial al que hemos denominado Plaza de Vida.

En la propuesta del CAAB se prevee dar un uso alternativo a los 17.000 mts cuadrados que ocupan el solar, favoreciendo el alquiler social y el equipamiento para distintos sectores sociales, desde colectivos feministas, LGTBI, jóvenes con bajos ingresos, “singles”, personas mayores…Así como potenciar el comercio local, crear aparcamientos y zonas verdes..

Con esta propuesta se generarán beneficios a corto, medio y largo plazo al Ayuntamiento de Bilbao y a La Casa de la Misericordia, propietarios de la Plaza de toros.

Los propietarios de la plaza de toros, están negociando firmar un pliego de condiciones, con una empresa taurina privada para adjudicar la gestión de la plaza de toros y ahora más que nunca es necesaria tu firma en contra de este despropósito.

Bilboko Vista Alegre zezen-plaza egoera ekonomiko defizitarioan dago; egoera txarrean dago bai barneko bai kanpoko egituraren aldetik; herritarrontzat puntu beltza da; eta gizarteak ez du zezenketa onartzen. Horregatik guztiagatik, Zezenketen Aurkako eta Animalien Aldeko Bizkaiko Elkarteak, (CAABek), Vista Alegre zezen-plazaren eraikina behera botatzea eta lursail hori bizileku gisa ("Bizi Plaza") hobestea eta birkalifikatzea proposatzen du.

CAABen proposamenean lursaileko 17 000 metro karratuei erabilera alternatibo bat ematea aurreikusten da. Horrela, gizarte-alokairua sustatuko litzateke eta hainbat gizarte-sektore hornituko lirateke, hala nola, talde feministak, LGTBI, diru-sarrera baxuko gazteak, "single"-ak, adineko pertsonak... etab. Halaber, tokiko merkataritza indartuko litzateke eta aparkaleku eta gune berdeak sortuko lirateke.

Proposamen honi esker, Bilboko Udalak eta Erruki Etxeak, zezen-plazaren jabeak direnak, etekinak lortuko lituzkete epe labur, ertain eta luzera.

Zezen-plazaren jabeak enpresa zezenzale pribatu batekin baldintza-agiri bat sinatzeko negoziatzen ari dira, zezen-plazaren kudeaketa esleitzeko asmoz. Hori dela eta, orain, inoiz baino gehiago, zure sinadura beharrezkoa da zentzugabekeria honi aurre egiteko.