Petition Closed

Tres companys de lluita han estat inculpats injustament pels Mossos d'Esquadra. Si ells tres són culpables de lluitar contra el feixisme, nosaltres també ho som.

Letter to
Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya Ramon Espadaler, conseller d'Interior de la Generalitat
El 22 d’abril de 2012, mentre la PxC feia a Vic un acte antidemocràtic ple d’insults i amb agressions de tota mena, manifestants antifeixistes pacífics es manifestaven en contra. Ara tres d'aquests manifestants són multats, mentre el racisme i el feixisme continua gaudint d’impunitat. Per això,

DECLARO: Que estic en contra del racisme en totes les seves formes, ja que atempta greument contra les llibertats democràtiques, la dignitat humana i els drets més elementals de les persones.

Que reclamo que es respecti el dret de les persones a no rebre tractaments discriminatoris, a no patir agressions verbals, ni faltes de respecte, ni insults ni criminalitzacions, amb motiu del seu origen, el color de la seva pell, la seva cultura, la seva llengua o la seva nacionalitat.

Que no puc excusar ni acceptar la impunitat de les organitzacions racistes i feixistes, que s’acullen a una mal entesa llibertat d’expressió, que ells no respecten per als altres; que posen permanentment en perill la pau ciutadana amb actituds violentes i agressives; que propaguen impunement el discurs de l’odi i la llavor de la confrontació; i que poden fer tot això sense restriccions, sense que ni les forces de l’ordre, ni tampoc els partits amb responsabilitats de govern, facin res per posar fi a aquests comportaments.

Que la convivència no es pot construir des de la impunitat dels qui fomenten la discriminació, sinó que és imprescindible fer-ho des del rebuig més rotund a aquestes ideologies que fomenten discursos antidemocràtics i comportaments violents, mentre gaudeixen de la protecció i el favor de les forces de policials.

Per tots aquests motius, M’AUTOINCULPO dels següents FETS:

D’haver denunciat públicament i per tots els mitjans pacífics al meu abast la impunitat de què gaudeix la força feixista, antidemocràtica, racista i anticatalanista que es fa anomenar Plataforma per Catalunya, organitzant i promovent manifestacions i actes de tota mena per fer-ho evident.

D’haver promogut la mobilització popular contra les activitats antidemocràtiques i antisocials que duu a terme aquest partit, i també contra la impunitat total que se’ls dispensa, la protecció policial abusiva i l’encobriment deliberat dels seus actes il•lícits.

De promoure per tots els mitjans al meu abast la convivència democràtica en el sentit més ampli, potenciant els valors que es fonamenten en el respecte a la dignitat humana i a la diversitat cultural.

De rebutjar i combatre pacíficament, però amb tota la força possible, totes les formes de foment de l’odi, de la desconfiança, dels recels entre diferents col•lectius culturals diversos i de la discriminació per motiu d’origen o de nacionalitat.

Unitat contra el Feixisme i el Racisme Osona started this petition with a single signature, and now has 400 supporters. Start a petition today to change something you care about.