Denúncia al jutge Llarena per prevaricació / Denuncia al juez Llarena por prevaricación

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha comès prevaricació, des del nostre punt de vista, al no deixar sortir Jordi Sànchez de la presó per assistir al ple d'investidura sense haver-hi una sentència ferma que l'impossibiliti el seu dret a vot, vulnerant així el seu dret de sufragi passiu com també el dret de sufragi actiu de tots els ciutadans de Catalunya.

Aquesta decisió trepitja la voluntat del poble expressat a les urnes en les eleccions autonòmiques del dia 21 de desembre del 2017. D'aquesta manera el poder judicial interfereix en el poder legislatiu i s'acaba vulnerant la separació de poders, que és el fonament bàsic del dret democràtic.

És per això que demanem a qualsevol demòcrata, sigui del signe polític que sigui, que firmi aquesta petició per a querellar-se contra el jutge Pablo Llarena perquè sigui inhabilitat.

-------------------------------------------------------

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cometido prevaricación, desde nuestro punto de vista, al no dejar salir a Jordi Sànchez de la prisión para asistir al pleno de investidura sin haber una sentencia firme que imposibilite su derecho a voto, vulnerando así su derecho de sufragio pasivo como también el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos de Cataluña.

Esta decisión traspasa la voluntad del pueblo expresado en las urnas en las elecciones autonómicas del día 21 de Diciembre del 2017. De esta manera, el poder judicial interfiere en el poder legislativo vulnerando la separación de poderes, que es el fundamento básico del derecho democrático.

Es por eso que pedimos a cualquier demócrata, sea del signo político que sea, que firme esta petición para querellarse contra el juez Pablo Llarena para que éste sea inhabilitado.