Piscina de dilatació i expulsiu per l'Hospital Mateu Orfila de Menorca.

Victoria

Piscina de dilatació i expulsiu per l'Hospital Mateu Orfila de Menorca.

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 395 firmas!
SES FONERES, Col·lectiu transfeminista de Menorca ha iniciado esta petición dirigida a Antonio.gomez@ssib.es y

A / A Antoni Gómez Arbona, gerent de l'Àrea de Salut de Menorca de l'IBSALUT

Sr. Gerent:

Demanem l'adquisició d'una banyera de dilatació i expulsiu per als paritoris de l'Hospital General Mateu Orfila.

Entre les diferents alternatives eficaces per alleujar el dolor durant el treball de part que es contemplen a la Guia de bones pràctiques en l'atenció de l'embaràs, del puerperi i del període neonatal en l'àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears,  apareix la immersió en aigua calenta durant la fase activa de la primera etapa del part (≥ 4 cm de dilatació).

Som coneixedores que l'hospital Mateu Orfila ha implantat des del 2010 dues sales de parts de l'hospital amb els recursos adequats perquè les dones donin a llum amb la mínima intervenció mèdica i en un ambient càlid i segur, segons la notícia publicada al diari Menorca el 03/05/2010 (Https://www.menorca.info/menorca/local / 2010/05/03 / 518.011 / mateu-Orfila-s'implanta-protocol-parts-naturales.html)

No obstant això, considerem que a Menorca les dones que volem un part natural el més respectat possible seguim en desavantatge en comparació amb Mallorca i Eivissa , ja que encara que sabem que les comares de l'hospital han demanat aquest equipament amb anterioritat, l'Hospital Mateu Orfila encara no s'ha dotat amb la piscina de dilatació i expulsiu. Aquest fet implica un retard en l'equiparació de recursos amb els altres hospitals de les illes Balears, i priva a les dones que vivim a Menorca de la igualtat de condicions i oportunitats en l'elecció de la forma de part, com es pot veure en les següents notícies:

Considerant que els professionals que han dissenyat la Guia de bones pràctiques en l'atenció de l'embaràs, del puerperi i del període neonatal en l'àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears ja inclouen i recomanen aquesta possibilitat en el document citat, i com a usuàries/s del sistema de salut pública de Menorca, sol·licitem a l'Hospital Mateu Orfila que proporcioni una piscina de dilatació i expulsiu per a un part natural respectat, donant així les mateixes oportunitats a totes les dones de les Illes Balears.

Victoria

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 395 firmas!

Comparte esta petición