Kampanya Kapatıldı

AİHM'in adil yargılanma hakkı ihlali kararına uyularak Hasan Polat hakkında verilen karar bozulmalı, infaz durdurulmalıdır.

Bu kampanya 1.191 destekçiye ulaştı


Hasan Polat müebbet hapis hükümlüsü olarak 20 yılı aşkın zamandır tutsak. AİHM İstanbul 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada “adil yargılanma hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi ve “yargılamanın yenilenmesi gerekir” dedi.

Davayı yeniden gören İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, “önceki hükmün onaylanmasına” şeklinde karar verdi ve infazı durdurmayarak, “aynen devam” dedi.

Yeniden müebbet hapis cezası ile sonlanan davanın temyiz incelemesi 9 Temmuz 2014 günü Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde duruşmalı olarak görülecek.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi adil yargılanma hakkının ihlali kararı karşısında yargılamanın yenilenmesini mağduriyetin giderilmesi bakımından temel ve etkin bir yol olarak görmektedir. Yargılamanın yenilenmesinde infazın durdurulması ise ihlalle karşı karşıya bulunan mağdurun özgürlük ve güvenlik hakkının korunmasını esas alır. Bu bakımdan Balyoz, Şike davalarında verilen yargılamanın yenilenmesi ve infaz durdurma kararları emsal niteliğindedir. Bu kararlara ve genel hukuk ilkelerine uygun olarak Hasan Polat hakkında da aynı kararın verilmesi gerekmektedir. Mahkemelerce aynı hukuki statüde bulunan sanıklar hakkında ayrımcı uygulamalar yapılmamalı, “yasa önünde eşitlik ilkesi” korunmalıdır.  

Yargıtay 9. Ceza Dairesi; Hasan Polat hakkında verilen hükmü bozarak, yargılamanın yenilenmesi için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine ve infazın durdurulmasına karar vermelidir.

Saygılarımla.Bugün Ezilenlerin imzanı bekliyor!

Ezilenlerin Hukuku bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Anayasa Mahkemesi: AİHM'in adil yargılanma hakkı ihlali kararına uyularak Hasan Polat hakkında verilen karar bozulmalı, infaz durdurulmalıdır.». Ezilenlerin ve imza atan diğer 1.190 kişiye katıl.