Coinnigh an Oifig an Phoist in Indreabhán ar oscailt! Keep Inverin Post Office open!

Coinnigh an Oifig an Phoist in Indreabhán ar oscailt! Keep Inverin Post Office open!

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Pobal Indreabhán started this petition to An Post (Pobal Indreabhán)

Tá sé ar intinn ag An Post gan an chonradh don Oifig an Phoist in Indreabhán a athnuachan agus í a dhunadh go luath. 

An Post has set it’s intention to close Inverin post office by not renewing their contract.

Is croílár an phobail í an Oifig an Phoist, go mórmhór le haghaidh seandaoine agus daoine sa phobal le lagchuidiú.  Beidh seirbhisí ar nós do phinsean agus íocaiochta leasa shoisialta a tharraingt, bíllí a íoc, post a sheoladh, airgead a chur isteach is a thógáil amach as chúntaisí bainc mar chuid de na seirbhísí a bheas caillte ag an bpobal má leantar leis an ndúnadh seo.

The post office is an integral core of our community, especially for the elderly and vulnerable. The availability  to draw pensions and social welfare payments, as well as pay bills, send post, withdraw and deposit into bank accounts, are a fraction of the facilities that will be lost forever if this closure happens. 

Sinigh an achainí seo le go mbeidh muid in ann an cinneadh seo a athrú ar an bpointe.

Sign this petition so we can turn this decision around immediately.

Beidh ar muintir na háte oifgí an Phoist eile a úsáid - an ceann is gaire dóibh loinnithe níos mó na 5km uathu agus atá faoi bhrú ó thaobh acmhainní cheana féin.  Beidh sé do-dhéanta ag daoine atá ag braith ar Bus Éireann, taistil ag na hoifigí seo agus d'fhéadfadh turas de chúpla uair a chloig a bheith curtha orthu dá bharr. 

Residents will have to use alternative post offices, the nearest being 5km away which already has stretched resources. Travelling to alternative post offices will be extremely difficult for residents who are reliant on Bus Eireann, meaning it could take many hours of travel and waiting for returning buses, just to visit their nearest post office. 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!