Afschaffing 30% regeling voor expats

0 have signed. Let’s get to 100!


Introductie:

Met de 30% regeling betalen expats geen belasting over de eerste 30% van hun inkomen, dit is opgezet om expats aan te trekken en ze een vergoeding te geven voor de extra (hogere) kosten die ze hebben voor het wonen in het buiten-land. Eigenlijk zou een expat het ontvangen geld moeten verantwoorden, maar omdat de belastingdienst het te druk heeft krijgt gewoon iedereen de volledige 30%.

De huidige regeling loopt momenteel voor maximaal 8 jaar, en op 1 januari 2019 wordt dit 5 jaar. Rapporten van de overheid geven al aan dat meer dan 80% binnen die 5 jaar weer vertrekt, en dat in de meeste gevallen die 30% veel te hoog is.

Waarom moet deze regeling weg?

Door middel van een 30% regeling worden de lonen kunstmatig laag gehouden voor Nederlanders. De (grotere) bedrijven kunnen goedkoper expats aannemen voor een lager bruto-loon, aangezien expats door middel van de 30% regeling een hoger netto salaris overhouden. De bruto-lonen die deze bedrijven bieden zijn voor een Nederlander (voornamelijk in de Randstad) niet rendabel.

De 30% regeling veroorzaak op deze manier het tegenovergestelde effect: waar het eigenlijk een schaarste aan personeel op de markt zou moeten opvullen creëert het juiste een schaarste in banen voor hoger opgeleiden.

Waar de 30% regeling dus eigenlijk bedoeld was om hoog-opgeleid personeel te voorzien in de extra kosten die ze hebben bij het verhuizen naar- en werken in Nederland. Helaas wordt deze regeling voornamelijk ingezet voor personeel uit lage-loon landen (India, Oostblok, Afrika, Zuid-Amerika) om het Bruto loon dat ze krijgen kunstmatig laag te houden.

Lobbies:

Net als bij de dividenden zijn het de multinationals die hier de meeste baat bij hebben, zij hebben veel (goedkope) expats in dienst en willen die graag zo lang mogelijk houden.

Momenteel lopen er wat protesten en petities alsmede lobbies van grotere multinationals om de aanstaande inkorting van de regeling van 8 jaar naar 5 jaar (ook voor bestaande gevallen) tegen te gaan.

Deze petitie:

Als tegen-woord willen wij deze petitie aanbieden aan de minister om aan te geven dat wij als Nederlanders de huidige regeling oneerlijke arbeids-concurrentie vinden, en willen dan ook dat de gehele regeling zoals deze nu bestaat wordt stop gezet (ook voor bestaande gevallen). Ook vinden wij dat lobbies van multi-nationals hier niet in thuis horen aangezien het een belasting voordeel betreft tussen een Expat en de Nederlandse staat.