Cleanliness to our environment

Cleanliness to our environment

Started
October 7, 2019
Petition to
Signatures: 28Next Goal: 50
Support now

Why this petition matters

Started by Jocelyn Perey


-Paglilinis ng tahanan

Ang unang paraan kung paano mapapanatili ang ating kapaligiran ay pagsisimula ng kalinisan sa ating tahanan.kasarap manirahan sa malinis at di-kontaminadong kapaligiran kaya gawin natin ang ating sari-sariling tungkulin.

-Pagtatapon ng basura sa tamang lagayan

Ang tamang pagtatapon ng basura ay isang tungkulin ng bawat mamayanan. Ito ay mahalaga dahil maaari nating maiwasan ang polusyon na makakasira sa atin lalo na sa ating kapaligiran.

-Pangangalaga ng mga ilog at dagat

Ang pagpapanitiling malinis ng mga ilog at dagat ay malaking tulong sa kapaligiran dahil makatutulong ito na maiwasan ang pagguho ng mga lupa at hindi magkaroon ng baha tuwing may bagyo. Huwag magtapon ng basura at nakakalalasong kemikal. Huwag gumamit ng mga dinamita at cyanide o anumang uri ng lason sa pangingisda.

- Pagtatanim ng mga punongkahoy

Ang pagtatanim ng mga punongkahoy ang pinaka-epektibong paraan kung paano mapipigilan ang pagbaha. At ngayong nananalasa na ang baha at marami nang nasisira, saka lamang lubusang napagtutuunan ng pansin ang pagtatanim ng mga punongkahoy. Wala na umanong mga puno sa mga kabundukan at kagubatan dahil ito ay pinagpuputol-putol na at kanila na itong sinusunog. Oo, may mga naiitanim nga pero ang tanong ay naaalagaan baa ng kanilang mga itinanim? Sayang lamang ang kanilang itinanim dahil hindi naman na ito inaalagaan. Hindi sapat na itanim lang, kailangan ito ng pag-aalaga.

-Pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapaligiran.

pagkakaisa at pagtutulungan ay magandang paraan kung paano mas mapapaganda ang ating kapaligiran o komunidad. Kinakailangan natin ng pagkakaisa para sa ating komunidad, para sa ating daigdig dahil sa pagkakaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan ay nagkakaroon ng magandang bunga o resulta. Ipagpatuloy natin ang ating pagkakaisa at paninindigan upang mas mapagtibay ang ating pangangalaga sa ating kapaligiran.

Support now
Signatures: 28Next Goal: 50
Support now

Decision Makers