Petition Closed
Petitioning Alcalde Ajuntament de Sagunt Alfredo Castelló Sáez

Alfredo Castelló, Alcalde Ajuntament de Sagunt: Demanem una Revisió de la Ponència de Valors per Sagunt

En valencià

Compromís Sagunt inicia una nova campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org per demanar la revisió de la ponència de valors cadastrals i baixar l’IBI.

Compromís va iniciar mesos enrere una campanya informativa sobre les intencions del Partit Popular a Sagunt en referència al cadastre, en la qual mostrava el veritable interès del PP en obtenir diners a costa dels ciutadans d’aquest municipi.

Tal i com anunciava la nostra regidora, Teresa García, Compromís va tramitar més de 100 recursos, oferint els models d’al•legacions pel recurs de reposició. Tanmateix, Compromís Sagunt, va realitzar diverses audiències públiques a Sagunt, al Port de Sagunt i Almardà,... per tal de recollir les impressions dels ciutadans i oferir-los models d’al•legacions per tal de combatre aquesta desmesurada proposta popular.

Donat el cas omís que està oferint Alfredo Castelló, des de Compromís Sagunt volem donar un pas endavant, apropant de nou la política a la ciutadania, obrint una campanya de recollida de signatures online mitjançant la plataforma change.org, en la qual, demanem a la Direcció General de Cadastre una Revisió de la Ponència de Valors per a Sagunt.

La campanya que ha estat dissenyada per Albert Llueca (regidor) i Miquel Rubio (Secretari de Comunicació) pretén aprofitar la potència de les Xarxes Socials per propiciar un canvi en l’actitud del Govern del PP. A més, a més i sense oblidar el carrer, la campanya se farà extensiva en format paper.

Teresa Garcia: “Continuarem actuant des de Compromís per tal de fer partícips a tota la ciutadania de la política, i gràcies a tots, a la fi, esperem aconseguir un canvi en l’actitud del Partit Popular, defensant com sempre, l’interès general i no com ens tenen acostumats fins ara. Han de deixar de banda els seus interessos personals i partidistes per tal d’escoltar a la ciutadania”

--------------------------------------------------------------------------------------------------

En castellano

Compromis Sagunto inicia una nueva campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para pedir la revisión de la ponencia de valores catastrales y bajar el IBI.

Compromis inició meses atrás una campaña informativa sobre las intenciones del Partido Popular en Sagunto en referencia al catastro, en la cual mostraba el verdadero interés del PP al obtener dinero a expensas de los ciudadanos de este municipio.

Tal y como anunciaba nuestra concejala, Teresa García, Compromiso tramitó más de 100 recursos, ofreciendo los modelos de a el•legaciones por el recurso de reposición. Aun así, Compromis Sagunto, realizó varias audiencias públicas en Sagunto, al Puerto de Sagunto y Almardà,... para recoger las impresiones de los ciudadanos y ofrecerlos modelos de alegaciones para combatir esta desmesurada propuesta popular.

Dado el caso omiso que está ofreciendo Alfredo Castelló, desde Compromis Sagunto queremos dar un paso adelante, acercando de nuevo la política a la ciudadanía, abriendo una campaña de recogida de firmas online mediante la plataforma change.org, en la cual, pedimos a la Dirección general de Catastro una Revisión de la Ponencia de Valores para Sagunto.

La campaña que ha sido diseñada por Albert Llueca (concejal) y Miquel Rubio (Secretario de Comunicación) pretende aprovechar la potencia de las Redes Sociales para propiciar un cambio en la actitud del Gobierno del PP. Además, además y sin olvidar la calle, la campaña se hará extensiva en formado papel.

Teresa Garcia: “Continuaremos actuando desde Compromis para hacer partícipes a toda la ciudadanía de la política, y gracias a todos, al fin, esperamos conseguir un cambio en la actitud del Partido Popular, defendiendo como siempre, el interés general y no como nos tienen acostumbrados hasta ahora. Tienen que dejar de banda sus intereses personales y partidistas para escuchar a la ciudadanía”

Letter to
Alcalde Ajuntament de Sagunt Alfredo Castelló Sáez
En valencià

Demanem una Revisió de la Ponència de Valors per Sagunt.

Després de la desproporcionada i abusiva revisió cadastral realitzada en el municipi de Sagunt per la D.G. del cadastre, demanem a l’Alcalde de Sagunt, el popular, Alfredo Castelló que sol•licite a la Direcció General del Cadastre la revisió de la ponència de valors cadastrals amb la finalitat d’adaptar-la a la situació actual del valor dels Bens de Naturalesa Urbana, de tal mode que els valors cadastrals no superen el valor de mercat i es situen al voltant del 50% del mateix, com indica la legislació.
Aquesta revisió, molt greu i desproporcionada en relació als valors de mercat actuals de mercat, te conseqüències importats sobre la tributació dels impostos municipals, suposa una pujada de l’Impost de Bens Immobles de natura Urbana, igual de greu i desproporcionada. És per això que es demana igualment modificar el tipus de gravamen de l’Ordenança Fiscal sobre l’Impost de Bens Immobles. Aquest tipus de gravamen que pot oscil•lar entre 0,4 i 1,1, en l’actualitat està situat en 0,83. Es sol•licita la reducció del mateix per compensar la revisió cadastral i la pujada introduïda pel Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per al control del dèficit públic.
Per tot allò exposat, sol•licitem a l’Ajuntament una actuació immediata en aquest sentit.

------------------------------------------------

En castellano

Solicitar a la Dirección General de Catastro una revisión de la Ponencia de Valores para Sagunto

Tras la desproporcionada y abusiva revisión catastral realizada en el municipio de Sagunto por la D.G. del Catastro pedimos al Alcalde de Sagunto, el popular Alfredo Castelló que solicite a la Dirección General de Catastro la revisión de la ponencia de valores con el fin de adaptar a la situación actual el valor de los bienes de naturaleza urbana, de modo que, los valores catastrales no superen el valor de mercado y se situen alrrededor del 50% del mismo, tal y como indica la legislación.

Esta revisión, muy gravosa y desproporcionada en relación a los valores actuales de mercado, tiene consecuencias importantes sobre la tributación de los impuestos municipales, supone una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles igual de gravosa y desproporcionada. Es por ello que se pide igualmente, modificar el tipo de gravámen de la Ordenanza sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana. Este gravámen puede oscilar entre 0,4 y 1,1, en la actualidad se situa en 0,83. Se solicita
la reducción del mismo para compensar la revisisón catastral y la subida introducida por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Por todo ello solicitamos al Ayuntamiento una actuación inmediata en este sentido.

Miquel Rubio started this petition with a single signature, and now has 309 supporters. Start a petition today to change something you care about.