Creación dunha Concellería de Protección e Convivencia Animal en Lugo

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


ORGANIZACIÓNS QUE SECUNDA A PETICIÓN A DÍA DE HOXE: Anonymous For The Voiceless Lugo, Asociación MALP Mis Amigas Las Palomas, CON-ÉTICA Plataforma Pola Convivencia Ética Coa Fauna Silvestre, Lugo Animal Save,  Sociedade Protectora de Animais e Plantas de LUGO. 

Carta aberta a Dna Lara Méndez, alcaldesa de Lugo: versión en castellano más abajo

O abandono de cans e cadelas, gatos e outros animais usados coma mascotas, a saturación e dramática situación do refuxio da Protectora de Lugo, a cría descontrolada de animais, cabalos mal coidados ou mesmo esfameados ou enfermos "aparcados" en fincas da cidade ou deambulando polo medio do tráfico, regularización e toma de responsabilidade das colonias felinas da cidade, control ético das pombas urbanas, compromiso co control ético do acceso de fauna silvestre a Lugo: moitos e moi complexos son os retos respecto á convivencia cos animais aos que a nova corporación debe dar resposta. Retos e responsabilidades que deben asumirse sen máis dilación e non poden seguir minimizándose e postergándose.

Por estes motivos, sabendo que a intención da Sra Alcaldesa é facer de Lugo unha cidade exemplar e de "vanguardia", instámoslle a promover a creación dunha concellería de Protección, Benestar e Convivencia Animal tomando como exemplo o exitoso traballo desenvolto en concellos coma Alicantr, Valencia, Cox, Burjassot, Torrevieja ou as iniciativas de Ames, Ferrol ou Compostela.

Coñecendo o interese expresado por este tema por formacións coma o BNG ou mesmo, no que respecta á problemática cos cans, polo Partido Popular. Agardamos que esta iniciativa sexa tida en conta e vexamos pronto cambios nestes eidos que coas que tantisimas cidadás e cidadáns de Lugo estamos conprometidas e frente ásq nos sentimos impotentes e avergonzadas por non conseguir ver dubha vez ñor todas que se poñan en xogo os medios para abordalas e solucionalas.

Moitas gracias. 

Carta abierta a Dña Lara Méndez, alcaldesa de Lugo:

El abandono de perros y perras, gatos y otros animales usados como mascotas, la saturación y dramática situación del refugio de la Protectora de Lugo, la cría descontrolada de animales, caballos mal cuidados o mismo famélicos o enfermos "aparcados" en hincas de la ciudad o deambulando de por medio del tráfico, regularización y toma de responsabilidad de las colonias felinas de la ciudad, control ético de las palomas urbanas, compromiso con el control ético del acceso de fauna silvestre a Lugo: muchos y muy complejos son los retos respeto a la convivencia con los animales a los que la nueva corporación debe dar respuesta. Retos y responsabilidades que deben asumirse sin más dilación y no pueden seguir minimizándose y postergándose.

Por estos motivos, sabiendo que la intención de la Sra Alcaldesa es hacer de Lugo una ciudad ejemplar y de " vanguardia", le instamos a promover la creación de una concejalía de Protección, Bienestar y Convivencia Animal tomando como ejemplo el exitoso trabajo desarrollado en ayuntamientos como Alicantr, Valencia, Cox, Burjassot, Torrevieja o las iniciativas de Ames, Ferrol o Compostela.

Conociendo el interés expresado por este tema por formaciones como el BNG o mismo, en el que respeta a la problemática con los perros, por el Partido Popular. Esperamos que esta iniciativa sea tenida en cuenta y veamos pronto cambios en estos campos que con las que tantisimas ciudadanas y ciudadanos de Lugo estamos conprometidas y frente a las que nos sentimos impotentes y abochornadas por no conseguir ver de una vez por todas que se pongan en juego los medios para abordarlas y solucionarlas.

Muchas gracias.