Akademisyenlere Eş Durumu Tayini Hakkının Verilmesini İstiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.

2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Ülkemizin genelinde üniversitelerde çalışan birçok akademisyenimiz eş durumu tayini olmadığından dolayı ailesinden ve çocuklarından ayrı yaşamak mecburiyetindedir. Ailenin bütünlüğünün korunması ilkesine aykırı olan bu durum karşısında maalesef birçok aile maddi ve manevi zorluk ve sıkıntı çekmekte, işinde başarısız olmakta veya işini bırakmak zorunda kalmaktadır. Ülkemizde yükseköğretime verilen önem ve değer yükseköğretimdeki eğitmenlerin huzuru ve refahı ile daha da ileri seviyelere taşınabilir. Bunun için Üniversitede çalışan akademisyenler için eş durumu tayinin kanunlaştırılması ve birbirinden ayrı olan ve farklı illerdeki üniversitelerde çalışan eşlerin MEB sisteminde olduğu gibi aile bütünlüğünün sağlamasını için akademisyenlere eş durumu tayini hakkının verilmesi gereklidir. Böylelikle bir çocuk babasından veya annesinden ayrı yaşamak zorunda kalmayacak, Bir aile parçalanmayacak, akademisyen hocalarımız maddi ve manevi olarak daha huzurlu olacaklardır. Tüm bunların soncunda da ülkemizde hedeflenen yükseköğretim sisteminin eğitim seviyelerine ulaşılması için pozitif katkı sağlanmış olacaktır. Bu gün bir akademisyen olmak; mesleğin zirvesinde olmak, en prestijli eğitim kurumunda hoca olmak ve ülkeye eczacılar, doktorlar, hukukçular, öğretmenler, mühendisler ve daha sayamadığımız onlarca meslek grubunun üyelerini yetiştirmek demektir. Bu yüzden biz akademisyenlere  ailemizin bütünlüğünü korumak ve yarınlara daha faydalı olabilmek için lütfen üniversitelerde eş durumu tayini hakkı verin.