BİLİME KAN BULAŞMASIN PLATFORMU İsrail'i Akademik Boykot (Academic boycott of Israel/ مقاطعة "اسرائيل" أكاديميا)

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


İSRAİL’İ AKADEMİK OLARAK TANIMIYORUZ

İsrail’in, Filistin’de gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kalınamaz. İşgalin 70. yılında zulüm artarak devam ediyor. İsrail, bu katliamlara sunduğu gerekçelerle insanlığın sadece vicdanıyla değil aklıyla da alay ediyor. Bütün bir insanlığın zulüm karşısında aklı ve vicdanıyla edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin karşısına çıkmak akademik bir misyondur.  Bu misyon çerçevesinde aşağıda imzası bulunan Türkiye’deki akademisyenler ve akademik kuruluşlar olarak Filistin’de zulüm bitinceye kadar İsrail'le akademik ilişkilerin askıya alınmasının gerekliliğini ilan ediyor, resmi-sivil tüm akademik kurum ve kuruluşları İsrail ile ilişkileri kesmeye davet ediyoruz.

Not: İmzacılarımızdan  unvan, isim ve kurumlarını  yorum kısmına ayrıca yazmalarını rica ediyoruz. 

Platform Bileşenleri: Kadim Akademi, BİLSAM,  Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı, Bilhikem, İNSAMER, Şehir Akademi