CUMHURUN İTTİFAKINDAN CUMHURUN ASLININ TALEBİ! 35 YAŞ MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Çağımız koşullarına uymayan ve Anayasal hakları kullanılmaz kılan kamuya personel alımında uygulanan 35 üst yaş sınırı çağımız koşullarına uygun olarak esnetilmesini talep ediyoruz.

Yürütülen kamu hizmetlerinin daha verimli, daha kaliteli hale getirilebilmesi, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak da adalet ve hakkaniyet ölçüsünün günümüz koşullarına uyarlamak, AB ve diğer gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara uygun olarak mevzuatı güncellemek ,Devletimizin daha kaliteli kamu hizmeti sunmak için eğitimli  nitelikli beşeri sermayeden yararlanması için bu kampanya başlatılmıştır..