Salvem els 15 oms de Sant Feliu de Guíxols

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Descatalogar els oms del Passeig Rius i Calvet, com vol fer el govern de la ciutat, implica sacrificar-los. Vol dir matar-los a la primera dificultat que apareix i vol dir també que el projecte inicial, que planteja la seva salvació a través d’un transplantament, estava mal redactat, o simplement, estava redactat per cobrir l'expedient. Els arbres també formen part del patrimoni natural i històric de la ciutat i si el govern tira endavant amb la seva proposta de descatalogar aquests 15 exemplars d'arbre, per posteriorment talar-los, voldrà dir que incompleix la seva obligació de salvaguardar aquest patrimoni. Costa de creure que en un món tan tècnicament avançat com el nostre l’única solució sigui sacrificar-los, això si, segurament sigui la més fàcil i la més econòmica. Hi ha d'haver, segur, una altra solució.