Petición cerrada

Preservar la escultura i l'estany de la Plaça Ferràn Agulló de Sant Feliu de Guíxols

Esta petición ha conseguido 806 firmas


Arran de la millora del passeig Rius i Calvet i l'accés a la platja de Sant Feliu de Guíxols, el departament d'urbanisme de l'Ajuntament pretén suprimir l'estany i l'escultura de marbre de la plaça Ferran Agulló, un dels racons més emblemàtics d'aquesta població que és motiu d'encís, fotografia i pintura permanent de la majoria de veïns i visitants.

A raíz de la mejora del paseo Rius i Calvet y el acceso a la playa de Sant Feliu de Guíxols, el departamento de urbanismo del Ayuntamiento pretende suprimir el estanque y la escultura de mármol de la plaza Ferràn Agulló, uno de los rincones más emblemáticos de esta población que es motivo de deleite, fotografía y pintura permanente de la mayoría de vecinos y visitantes.Hoy: Albert cuenta con tu ayuda

Albert Valls necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: Preservar la escultura i l'estany de la Plaça Ferràn Agulló de Sant Feliu de Guíxols». Únete a Albert y 805 personas que ya han firmado.