Petición cerrada

Més seguretat a Rubí

Esta petición ha conseguido 1.567 firmas


Des de fa un temps la nostra ciutat ha començat a viure una escalada molt preocupant de robatoris a domicilis, cotxes i vianants.

Hi ha certes zones de Rubí que són especialment vulnerables ja que hi ha poca vigilància policial, manca d'enllumenat públic i cap càmera de seguretat. 

Els ciutadans vivim amb por de que ens robin el que ens costa tant de guanyar o ens assaltin pel carrer en qualsevol moment i a qualsevol lloc. Patim per la nostra gent gran ja que són un blanc molt més fàcil.

Som concients que les actuacions policials i judicials davant de molts dels casos estan "lligades de mans" per culpa de la deficient legislació vigent, es per això que demanem a les autoritats pertinents:

- Que es reforcin les patrulles, tant de dia com de nit, sobretot a les zones de les urbanitzacions i els pàrquings públics i s'augmenti la presencia d'agents de paisà que es desplacin a peu.

- Que s'instal·lin càmeres de seguretat als pàrquings de l'Escardívol i el Rubi+D. Tenim càmeres per multar els cotxes que passen pels carrers peatonals però no n'hi ha que vetllin per la nostra seguretat.

- Que s'augmenti l'enllumenat a les zones menys il·luminades.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des de hace un tiempo nuestra ciudad ha empezado a sufrir una preocupante oleada de robos en domicilios, coches y a ciudadanos.

Hay ciertas zonas de Rubí que son especialmente vulnerables a causa de la falta de presencia policial, escasez de alumbrado público i ninguna cámara de seguridad.

Los ciudadanos vivimos con miedo de que nos roben aquello que tanto nos cuesta ganar o nos asalten por la calle en cualquier momento y en cualquier sitio. Tememos por nuestros mayores ya que son un blanco mucho más fácil.

Somos conscientes que las actuaciones policiales y judiciales ante muchos de los casos se encuentran "atadas de manos" por culpa de la deficiente legislación vigente, es por eso que pedimos a las autoridades pertinentes:

- Que se refuercen las patrullas, tanto de día como de noche, sobretodo en la zona de las urbanizaciones y párquings públicos y se aumente la presencia de agentes de paisano que se desplacen a pie.

- Que se instalen cámaras de seguridad en los párquings del Escardívol y el Rubi+D. Tenemos cámaras para multar a los coches que pasan por las calles peatonales pero no hay para garantizar nuestra seguridad.

- Que se aumente el alumbrado público en las zonas menos iluminadas.Hoy: Anna cuenta con tu ayuda

Anna Vila necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Rubí: Més seguretat a Rubí». Únete a Anna y 1.566 personas que ya han firmado.