Protegim el Parc Natural de Collserola #SOSLaRierada

Protegim el Parc Natural de Collserola #SOSLaRierada

Creada
1 de febrero de 2019
Dirigida a
Ajuntament de Molins de Rei y
Firmas: 1774Próximo objetivo: 2500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por SOS La Rierada

El Parc Natural de Collserola es troba amenaçat per un pla urbanístic que preten construïr més de 260 noves cases al bell mig del Parc. 

Des de la Plataforma SOS La Rierada volem advertir de l’amenaça mediambiental i social que això suposa: 

  • La Rierada té un patrimoni natural únic a la serra de Collserola on hi viuen espècies protegides i que sense la preservació del parc no podrien sobreviure
  • La càrrega econòmica dels costos de la urbanització que no volem l’hem d’assumir els veïns. Un cost que en alguns casos arriba als 130.000€. La majoria de veïns no podem pagar aquestes quantitats i, si no paguem, ens haurem de veure forçats a marxar. La qual cosa seria un desnonament encobert en tota regla.
  • La construcció de 261 habitatges nous implicarà un augment significatiu del trànsit de cotxes i camions pel parc amb els perills ambientals que això comporta. A més de veure’s augmentada la circulació de cotxes a Molins de Rei, municipi que ja de per si pateix problemes d’obstrucció de trànsit en segons quines hores del dia.
  • Cal la construcció de tants habitatges nous amb tots els pisos buits que hi ha ja a Molins de Rei?

La macrourbanització planejada per l’Ajuntament de Molins de Rei és un atemptat ecològic irreversible pel futur de tot el Parc Natural, imprescindible com a pulmó i reserva de la natura per als tres milions i mig de persones que vivim a la zona metropolitana.

www.soslarierada.com

 

/////// CAST //////

El Parque Natural de Collserola se encuentra amenazado por un plan urbanístico que pretende construir más de 260 nuevas casas en medio del Parque.

Desde la Plataforma SOS La Rierada queremos advertir de la amenaza medioambiental y social que esto supone:

  • La Rierada tiene un patrimonio natural único en la sierra de Collserola donde viven especies protegidas y que sin la preservación del parque no podrían sobrevivir.
  • La carga económica de los costes de la urbanización que no queremos tenemos que asumirla los vecinos. Un coste que en algunos casos llega a los 130.000€. La mayoría de vecinos no podemos pagar estas cantidades y, si no pagamos, nos tendremos que ver forzados a irnos. La cual cosa sería un desahucio encubierto en toda regla.
  • La construcción de 261 nuevas viviendas implicará un aumento significativo del tráfico de coches y camiones por el parque con los peligros ambientales que esto supone. Además de verse aumentada la circulación de coches por Molins de Rei, municipio que ya de por sí sufre problemas de obstrucción del tráfico en según qué horas del día.
  • Hace falta la construcción de tantas nuevas viviendas con todos los pisos vacíos que ya hay en Molins de Rei?

La macrourbanización planeada por el Ayuntamiento de Molins de Rei es un atentado ecológico irreversible para el futuro de todo el Parque Natural, imprescindible como pulmón y reserva de la naturaleza para los tres millones y medio de personas que vivimos en la zona metropolitana de Barcelona

 

Apoyar ahora
Firmas: 1774Próximo objetivo: 2500
Apoyar ahora