Petición cerrada

Ajuntament de Manresa, reubica la colònia de gats de l'antic xalet de Casa Caritat

Esta petición ha conseguido 1.149 firmas


A l'Anitc Xalet de Casa Caritat hi viu una colònia de gats controlada des de fa 10 anys.

La presència de gats de carrer és molt habitual en tots els municipis i Manresa no n’és cap excepció. Un gat de carrer en la majoria dels casos no són sociables, però en molts altres casos són víctima de l’abandonament, perdut, o nascut al carrer.

Una colònia controlada de gats urbans és un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb pinso sec.

El mètode de control d'una colònia de gats s'anomena CER (captura, esterilització i retorn). Un cop capturats, se’ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que no pateixin cap malaltia contagiosa, se’ls esterilitza, se’ls fa una petita marca a l’orella per identificar-los i se’ls retorna a l’espai on van ser capturats.

A Catalunya hi ha molts municipis on els ajuntaments es fan càrrec d'aquestes colònies.

Actualment està prevista la rehabilitació de l'Antic Xalet de la Casa Caritat com a projecte guanyador del pressupost participatiu 2017 de la ciutat.

S'ha sol·licitat a l'Ajuntament de Manresa el reallotjament dels gats i no dóna resposta.

Per aquest motiu iniciem aquesta petició on l'únic que demanem a l'Ajuntament de Manresa és el reallotjament d'aquesta colònia de gats ferals. Pensem que si no es fa res, quan s'iniciïn les obres d'aquí pocs mesos els gats sortiran espantats i moriran.

Els gats de carrer estan protegits per la llei de protecció dels animals DOG 5113, 17/04/2008, codi penal, article 337

________________________________________________________________

A l'Anitc Xalet de Casa Caritat hi viu una colònia de gats controlada des de fa 10 anys.

La presència de gats de carrer és molt habitual en tots els municipis i Manresa no n’és cap excepció. Un gat de carrer en la majoria dels casos no són sociables, però en molts altres casos són víctima de l’abandonament, perdut, o nascut al carrer.

Una colònia controlada de gats urbans és un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb pinso sec.

El mètode de control d'una colònia de gats s'anomena CER (captura, esterilització i retorn). Un cop capturats, se’ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que no pateixin cap malaltia contagiosa, se’ls esterilitza, se’ls fa una petita marca a l’orella per identificar-los i se’ls retorna a l’espai on van ser capturats.


A Catalunya hi ha molts municipis on els ajuntaments es fan càrrec d'aquestes colònies.

Actualment està prevista la rehabilitació de l'Antic Xalet de la Casa Caritat com a projecte guanyador del pressupost participatiu 2017 de la ciutat.

S'ha sol·licitat a l'Ajuntament de Manresa el reallotjament dels gats i no dóna resposta.

Per aquest motiu iniciem aquesta petició on l'únic que demanem a l'Ajuntament de Manresa és el reallotjament d'aquesta colònia de gats ferals. Pensem que si no es fa res, quan s'iniciïn les obres d'aquí pocs mesos els gats sortiran espantats i moriran.

Els gats de carrer estan protegits per la llei de protecció dels animals DOG 5113, 17/04/2008, codi penal, article 337

 

_________________________________________________________________

EN ESPAÑOL

Al Anitc Chalet de Casa Caridad vive una colonia de gatos controlada desde hace 10 años.

La presencia de gatos callejeros es muy habitual en todos los municipios y Manresa no es una excepción. Un gato callejero es un gato en la mayoría de los casos no sociable, pero en muchos otros casos víctima del abandono, perdido, o nacido en la calle.

Una colonia controlada de gatos urbanos es un grupo de gatos esterilizados que conviven en un espacio público y que son alimentados con pienso seco.

El método de control de una colonia de gatos denomina CER (captura, esterilización y retorno). Una vez capturados, se les somete a una revisión veterinaria para descartar que no padezcan ninguna enfermedad contagiosa, se esteriliza, se les hace una pequeña marca en la oreja para identificarlos y se les devuelve al espacio donde fueron capturados.

En Cataluña hay muchos municipios donde los ayuntamientos se hacen cargo de estas colonias.

Actualmente está prevista la rehabilitación del Antiguo Chalet de la Casa Caridad como proyecto ganador del presupuesto participativo 2.017 de la ciudad.

Se ha solicitado al Ayuntamiento de Manresa el realojamiento de los gatos y no da respuesta.

Por este motivo iniciamos esta petición donde lo único que pedimos al Ayuntamiento de Manresa es el realojamiento de esta colonia de gatos feral. Pensamos que si no se hace nada, cuando se inicien las obras en pocos meses los gatos saldrán asustados y morirán.

Los gatos callejeros están protegidos por la ley de protección de los animales DOG 5113, 17/04/2008, código penal, artículo 337Hoy: Christian cuenta con tu ayuda

Christian Taboada Julian necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Manresa: Ajuntament de Manresa reubica la colònia de gats de l'antic xalet de Casa Caritat». Únete a Christian y 1.148 personas que ya han firmado.