Petición cerrada

Trabajadores de Park Güell protegidos ante las condiciones climatologicas adversas

Esta petición ha conseguido 1.275 firmas


Els treballadors del park Güell depenents de l'empresa BSM (empresa municipal) i empreses subcontractades com Barna Porters treballen en condicions d'extrema calor a l'estiu i fred a l'hivern.
BSM ha prohibit estrictament l'ús de paraigües als treballadors per tapar-se del sol a qualsevol posició al·legant que això representa un impacte visual i els gestors del park no ho permeten (entitat coneguda com a patrimoni). Durant el passat any es van desmaiar 4 treballadors a l'estiu i no es va realitzar cap canvi per tal de millorar les condicions.
Sembla ser que "l'impacte visual" que provoca un simple paraigua preval sobre el benestar de la persona que s'exposa al sol durant tota la seva jornada. La directiva no ha donat més arguments. Els treballadors segueixen patint.
Tampoc es permet l'ús de calefactors a l'hivern.

Aquesta recollida de peticions pretén que es millorin les condicions dels treballadors exposats a les condicions adverses. 

Los trabajadores del Parque Güell que dependen de la empresa BSM (empresa municipal) y empresas subcontratadas como Barna Porters trabajan en condiciones de extremo calor en verano y frío en invierno. BSM ha prohibido estrictamente el uso de paraguas a los trabajadores para taparse del sol en cualquier posición alegando que esto representa un impacto visual y los gestores del park no lo permiten (entidad conocida como patrimonio). Durante el pasado año se desmayaron 4 trabajadores en verano y no se realizó ningún cambio para mejorar las condiciones. Parece ser que "el impacto visual" que provoca un simple paraguas prevalece sobre el bienestar de la persona que se expone al sol durante toda su jornada. La directiva no ha dado más argumentos. Los trabajadores siguen sufriendo. Tampoco se permite el uso de calefactores en invierno.

 Esta petición pretende que se mejoren las condiciones de los trabajadores expuestos a las condiciones climatologicas adversas 

 Hoy: Anònim cuenta con tu ayuda

Anònim necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Barcelona : Trabajadores de Park Güell protegidos ante las condiciones climatologicas adversas». Únete a Anònim y 1.274 personas que ya han firmado.