A B C İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK SINIF AYRIMI KALDIRILMASI VE SEKTÖREL UZMANLIĞIN GETİRİLMESİ

A B C İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK SINIF AYRIMI KALDIRILMASI VE SEKTÖREL UZMANLIĞIN GETİRİLMESİ

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve tarafına İş Sağlığı Ve Güvenlği Danışma Platformu İSGDP bu kampanyayı başlattı

T.C.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Konu: İş Güvenliği Uzmanlığında ABC Sınıf Ayrımının Kaldırılarak Sektörel Uzmanlık İle İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Yapısının Düzeltilmesi ve Uzmanların Özlük Hakları

 

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunca az tehlikeli yerlere C, B ve A sınıf iş güvenliği uzmanları tehlikeli yerlere B ve A sınıfı iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli yerlere A sınıfı 01.2020 tarihine kadarda b sınıfı iş güvenliği uzmanları bakmaktadır. Bu şekilde uzmanlık sınıf ayrımı iş sağlığı ve güvenliği gelişmiş ülkelerde kaza oranının az olduğu ülkelerde bu sistem kullanılmaktadır. Bu sistem iş güvenliğinde yarar yerine zarar vermektedir. Sebebi ise örn: şantiyelerde kısmi zamanlı A uzman atalı iken görünmeyen ataması yapılamayan C sınıf uzmanlar işleri yürütmekte ve sınıfın gereksiz olduğunu ortaya koymaktadır. A B C ayrımı sadece sertifikada kalmaktadır. Bu sistemin kalkması ve sektörel uzmanlık gelmeli çok kaza olan sektörlerde sektörel uzmanlık gelmeli ama bu iş sağlığı ve güvenliği ön lisans ve lisans mezunları genel kapsamlı diğer meslek dallarından gelenleri ise kendi mesleği üzerine olan yerlerde uzmanlık yapması ile düzenlenmelidir. Sektörel İş Güvenliği Uzmanı iş kazalarını azaltmasında yardımcı olacaktır. Bir diğer husus firmalarda denetimin artırılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği denetim mekanizması oluşturarak sektörün içerisinden bilgili kişiler tarafından yapılması öncelik olmalıdır. Denetimler sadece uzman üzerine değil işveren üzerine yapılması gereklidir. Bu iş sağlığı ve güvenliği sistemi devlet – işveren – çalışan üçgeni ile yürütülmekte uzman ve hekimler danışmanlık vermektedir ve İşveren bağlı olduklarından bildirim, tespit ve önerileri havada kalmaktadır ve yaptırımı düşüktür. Uzmanların özlük haklarının saklı kalması ve ellerinin kuvvetlenmesi için devlette İş Güvenliği Uzmanları birimi oluşturularak kadro verilerek Devlet tarafından hem denetim hem danışmanlık mekanizması yürütülebilecektir. Şu durumda uzmanlar üzerinden SGK Kaçıran firmalar kalitesiz ve rahatsız çalışma sistemi ve ortamında çalışan uzmanların psikolojik olarak firmalarda İş Güvenliğini yeterinde danışmanlık hizmetini yerine getirilmemekte Mobing baskısı ortadan kaldırılmalıdır.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.