HERKESİ ADALET, HAKKANİYET VE BARIŞA DAVET EDİYORUZ

Kampanya Kapatıldı

HERKESİ ADALET, HAKKANİYET VE BARIŞA DAVET EDİYORUZ

Bu kampanya 18 destekçiye ulaştı
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafına Adalete Davet bu kampanyayı başlattı

HERKES İÇİN ADALET İSTEYEN AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMACILAR OLARAK TÜM TARAFLARI HAKKANİYET VE BARIŞA DAVET EDİYORUZ 

Bildiriyi imzalamak için; www.adaletedavet.com


Bizler, “zalim kim olursa olsun ona karşı, mazlum kim olursa olsun onun yanında” şiarıyla hareket eden ve herkes için adalet isteyen akademisyen ve araştırmacılar olarak,  insanların hayat, hürriyet ve güvenlik haklarını felce uğratan, çocuk ve kadın demeden masum insanların ölümüne neden olan şiddetin son bulmasını istiyor ve her bir kişi, grup ya da taraf için adaleti tecelli ettirecek ikirciksiz, hesapsız ve koşulsuz müzakere masasının bir an önce kurularak, barış hakkının güvence altına alınmasını arzuluyoruz. 

Bu vesileyle, şiddetin tek tarafına vurgu yaptığı için katılmamakla birlikte, “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” isimli ilk akademisyenler bildirisine imza atanlara yönelik başlatılan soruşturma, baskı ve linç kampanyasına da karşı olduğumuzu belirtir, şiddete davetiye çıkarmadığı sürece birbirinden farklı bir dizi bildirinin çoğulculuk ve çok sesliliğin bir yansıması olarak görülmesi gerektiğini ifade eder, akademik hürriyeti ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve ortadan kaldıran hak ihlallerinin de kabul edilemez olduğunu beyan ederiz. 

Özetle, adalet, hakkaniyet, toplumsal huzur ve barış adına, kutuplaştırmaya hizmet eden ötekileştirici, dışlayıcı ve suçlayıcı olan çatışma dili yerine, kucaklayıcı, kapsayıcı ve yapıcı olan adalet ve barış dili kullanmaya herkesin özen göstermesi gerektiğini hatırlatırız.  

Adalete Davet Eden Akademisyenler adına;

Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Adem Çaylak - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Emine Sonnur Özcan - Tarihçi-Yazar

İletişim

Bildiriyi imzalamak için; www.adaletedavet.com

E-posta: adaletedavet@yandex.com

Facebook: https://www.facebook.com/AdaleteDavet/

Twitter: https://twitter.com/Adalete_Davet

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 18 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş