Reinstauración de "Dino" el T-Rex en Vigo

Petición cerrada

Reinstauración de "Dino" el T-Rex en Vigo

Esta petición ha conseguido 574 firmas
Pedro Otero ha iniciado esta petición dirigida a Abel Caballero y

Estimado señor alcalde de Vigo e candidato á reelección, D. Abel Ramón Caballero Álvarez;

Eramos moitos os que esta mañá nos erguimos cun sorriso ao ver a nova da colocación deste abraiante exemplar de T-Rex arborado na nova rotonda entre as rúas Rosalía de Castro e do Porto. Non obstante e segundo comentan as fontes, procedeuse á súa retirada, xa que o lugar de destino do noso novo veciño é o parque de Navia, e no canto do noso amigo van plantar unha (outra) oliveira.

Escríbolle para que reconsidere a localización do réptil e volva ao lugar que merece: esta rotonda no centro da cidade. Vigo ten as rotondas máis bonitas do mundo e a cidade está abraiada co dino.

Lembre que restan tan só 5 días para os comicios nos que opta á reelección, e da restitución do dinosaurio depende o seu destino e o da nosa cidade.

---------------------------------------------------------------------------------------

Estimado señor alcalde de Vigo y candidato a la reelección, D. Abel Ramón Caballero Álvarez;

Fuimos muchos los que esta mañana nos levantamos con una sonrisa con la noticia de tener un magnífico ejemplar de T-Rex plantado en la nueva rotonda que hay en la confluencia de r/Rosalía de Castro con r/Oporto. Sin embargo , según comentan las fuentes, se ha procedido a su retirada ya que el destino final de nuestro nuevo vecino será el parque de Navia; y en su lugar nos van a poner un (otro) nuevo olivo.

Le escribo para que reconsidere la localización de semejante lagarto y vuelva al lugar que merece: esta nueva rotonda en el centro de la ciudad. Vigo tiene las rotondas más bonitas del mundo y la ciudad está maravillada con el dino.

Tenga en cuenta que tan solo faltan 5 días para las elecciones en las que opta a la reelección, y de la restitución del dinosaurio depende su destino y el de nuestra ciudad.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 574 firmas

Comparte esta petición