Petición cerrada

APOIA A CONVOCATORIA DUN CONCURSO PROFESIONAL DE MÉRITO E CAPACIDADE PARA O MARCO de Vigo

Esta petición ha conseguido 2.739 firmas


Como comunidade profesional, artística e cidadá, as e os abaixo asinantes declaran o seu firme convencemento de que, pese as declaracións feitas o pasado 28 de decembro por Abel Caballero, Alcalde de Vigo, o Concello, así como O Padroado da Fundación MARCO, dacordo coa normativa legal que rixe as súas obrigas, respectará no proceso de selección dunha nova dirección para o Museo de Arte Contemporánea (MARCO) de Vigo aberto pola renuncia do actual Director á posiblidade de renovación do seu contrato, os requisitos establecidos para a selección do persoal pertencente ás Fundacións de Interese Galego, tal como a Fundación MARCO, recollidas no art. 81.1 do  Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, a saber: "A selección de persoal ao servicio das fundacións do sector público de Galicia será efectuada con respeto aos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade da convocatoria".

Sabemos que a convocatoria dun Concurso Público non é garantía por sí mesma do acceso en condicións de igualdade á participación na vida cultural e nos asuntos públicos de interese xeral garantida polo dereito comunitario na Carta de Dereitos Fundamentais e a comunidade internacional no Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais. Para que estes dereitos sexan efectivos é necesaria a aplicación e asentamento dunha política cultural baseada no cumprimento e o respecto do conxunto de criterios acordados pola comunidade profesional global como boas prácticas.


É por iso que ademáis da esixencia dun Concurso Público para o MARCO, as e os abaixo asinantes reivindicamos un programa público e transparente, así como a publicación dos criterios técnicos e o sometemento a avaliación pública das decisións da Concellería de Cultura na adxudicación do uso dos espacios culturais da cidade tales como o Museo Pazo Qiñones de León, o Verbum, o Museo do Mar de Galicia, A Fundación Laxeiro ou  A Casa das Artes.


Esiximos pois ao Concello de Vigo respecto profesional, normativo, técnico e persoal na xestión pública e no trato do ben común que constitúe a nosa práctica e participación na vida cultural municipal.Hoy: Instituto Galego de Praxe Actual cuenta con tu ayuda

Instituto Galego de Praxe Actual IGAPA necesita tu ayuda con esta petición «Abel Caballero: APOIA A CONVOCATORIA DUN CONCURSO PROFESIONAL DE MÉRITO E CAPACIDADE PARA O MARCO de Vigo». Únete a Instituto Galego de Praxe Actual y 2.738 personas que ya han firmado.