Başarı

İl Dışı Tekrar Yapılsın..

Bu kampanya 1.600 destekçi ile değişim yarattı!


Bilindiği üzere 2014 il dışı atama döneminden önce yapılan norm güncelleme işlemleri sadece mevcut durumu görme adına yapılmış bir güncellemedir. Bu güncelleme 2014 – 2015 eğitim öğretim yılına ışık tutmaktan uzaktır. Bundan dolayı yapılmış olan il içi atama ve halihazırda yapılan il dışı atama’da kontenjanların az açılması, dönüşen okullara bu dönem tayin isteyen öğretmenlerimizin göreve başlamadan norm fazlası olması gibi bir çok problemle karşılaşılmış, karşılaşılacaktır. Kimi öğretmenlerimiz yer değiştirme başvurusunda bile bulunamazken, kimi öğretmen arkadaşlarımız ise gitti okulda norm fazlası durumuna düşmüştür.
Ayrıca yeni çıkartılan norm kadro yönetmeliği ve talim terbiye kurulunun yayınladığı çerçeve programlar dikkate alındığında değişen ders saatleri neticesinde bazı branşlarda öğretmen ihtiyacı artacak, bazı branşlarda bazı illerde öğretmenler norm fazlası olacaktır. Norm fazlası öğretmenlerin ayın il içinde normu bulunmaması halinde öğretmen ya atıl olarak Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevlendirilecek ya da farklı branşlardaki derslere girerek eğitim kalitesi düşürülecektir. Bu durumda olan öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için il içi atama ile il dışı atamanın puan üstünlüğüne göre aynı anda yapılması gerekmektedir.
Örneğin, Biyoloji, Kimya, Fizik öğretmenleri yer değiştirmede çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Eski çerçeve programda sadece ortaöğretim 1. Sınıfta 2 saat olarak görülen bu dersler, yeni çerçeve programda ortaöğretim 1 ve 2. Sınıflarda zorunlu hale getirilip 3 saat’e çıkartılmış ve diğer sınıflarda da seçmeli olarak seçilebilmektedir. Basit bir hesaplamayla sadece zorunlu dersler 4 saat attırılmıştır. Büyükşehirlerde ortalama şube sayısının 5 olduğu düşünüldüğünde her okul için ayrı ayrı her branştan 1 öğretmen ihtiyacı oluşacaktır.
Ayrıca şu an itibariyle yayınlanan il dışı kılavuzun 5. Maddesinin (a) bendinde il içi ve il dışı tercih hakkının aynı anda verildiği görülmektedir. Yani bir anlamda il içi ve il dışı atama bu il dışı atama döneminde aynı anda yapılmaktadır. Bu da yapılacak olan il içi atama’nın il dışı atamayla birleştirilerek yapılmasının çok da zor olmadığını göstermektedir. Bunun için il içi atama ile il dışı atamanın puan üstünlüğüne göre aynı anda yapılması gerekmektedir.
Ayrıca yıllarca doğu illerinde çakılı kalan ve batı illerinde zorunlu hizmetini tamamlamış olmasına rağmen yer değiştiremeyen bir çok öğretmen bulunmaktadır. Normlar güncellendikten sonra il dışı atamanın yapılmaması halinde ilk atama ile bu normlar dolacak ve bu durumda olan öğretmenler yine burada çakılı olarak kalacaklardır. Bunun için il içi atama ile il dışı atamanın puan üstünlüğüne göre aynı anda yapılması gerekmektedir.
Ayrıca özür grubuna yapılan pozitif ayrımcılığı desteklemekle beraber, evli olmayan öğretmenlerin de anneleri ve babalarından uzak oldukları unutulmamalıdır. Yani aile kavramı sadece eş’ten ibaret görülmemeli, anne ve baba ile birlikte çocuğunda bir aile olduğu düşünülerek hareket edilmelidir. Bu durumda bulunan öğretmenler için il içi atama ile il dışı atamanın puan üstünlüğüne göre aynı anda yapılması gerekmektedir.
Bu yazdıklarımızda ne yönetmelik maddelerine, ne kanunlara, ne de anayasaya atıfta bulunduk, ne de daha önce il içi il dışı aynı anda yapılan atamaları örnek gösterdik. Bütün bu yazdıklarımızın gerçekten karşılaştığımız problemlerin samimi bir ifadesi olarak algılamanı
zı istiyoruz. Bunun yüzden il içi atama ile il dışı atamanın puan üstünlüğüne göre aynı anda yapılması için gerekli çalışmaları yapacağınızı umarak en kısa sürede sizlerden bu yönde bir açıklama bekliyoruz.Bugün Eser imzanı bekliyor!

Eser ATAKAN bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Abbas GÜÇLÜ: İl Dışı Tekrar Yapılsın..». Eser ve imza atan diğer 1.599 kişiye katıl.