We willen een sterkere Europese klimaatwet om de Overeenkomst van Parijs te handhaven

We willen een sterkere Europese klimaatwet om de Overeenkomst van Parijs te handhaven

Lancée le
4 mai 2021
Adressée à
Aan de leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van staatshoofden
Signatures : 30 927Prochain objectif : 35 000
Soutenir maintenant

Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par Kim LE QUANG

FR ENG

Ter attentie van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, Ursula Von Der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, commissaris belast met Klimaatactie, David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement en Pascal Canfin, voorzitter van de milieucommissie van de EP

Hallo!

Rise for Climate Belgium is een burgercollectief gevestigd in Brussel, dat sinds 8 september 2018 mobiliseert om druk uit te oefenen op de Belgische en Europese politieke wereld en om serieuze maatregelen te eisen in het licht van de klimaatnoodsituatie.
We hebben tientallen mobilisaties georganiseerd, waaronder een grote Europese mars met meer dan 70.000 mensen op 27 januari 2019.
Op 21 april 2021 hebben de 3 belangrijkste Europese instellingen (Raad, Commissie en Parlement) overeenstemming bereikt over een Europese klimaatwet in het kader van het Europees Groen Pact en de Overeenkomst van Parijs, die tot doel heeft tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken en de opwarming te beperken tot 1,5 graden.
Ondanks de goede vooruitgang voor de Europese begroting 2021-2027 en het herstelplan (in totaal 20% is bestemd voor ecologische transitie), zijn deze nog steeds zeer ontoereikend.
Een meerderheid van de staten respecteert de Akkoorden van Parijs niet en daarom vragen we om een sterkere en restrictievere Europese klimaatwet.

1. In dit ontwerp van de nieuwe Europese klimaatwet zijn de reductiedoelstellingen voor broeikasgassen onvoldoende (52,8% in 2030 ten opzichte van 1990) en vragen we om een reductie van minimaal 65% in GAS, aanbevolen door VN-wetenschappers voor Europa.

2. Wetende dat veel staten of industrieën hun verplichtingen niet nakomen, willen we toegang tot de rechtbank voor burgers en organisaties.

3. De olie- en kolenindustrieën zijn de belangrijkste veroorzakers van de uitstoot van broeikasgassen en maken de planeet steeds meer onleefbaar.
We willen dat Europese staten stoppen met het geven van overheidssubsidies (112 miljard euro per jaar voor de productie en consumptie van fossiele brandstoffen)

4. Gezien de enorme inconsistenties in het Europese beleid met betrekking tot het klimaat (GLB, handelsverdragen zoals EU-Mercosur, Verdrag inzake het Energiehandvest ...) willen we dat het landbouw-, financieel en economisch beleid van de EU wordt onderworpen aan de Klimaatwet en de akkoorden van Parijs.

Teken de petitie en deel deze met anderen. Het is ook een kwestie van het steunen van onze mobilisatie die op 9 mei om 14.00 uur zal plaatsvinden voor het Europees Parlement in Brussel.

Foto: Greta Thunberg op 6 oktober 2018 bij de 2e mobilisatie van Rise for Climate op de Esplanade van het Europees Parlement.

Facebook-link van onze mobilisatie van 9 mei https://fb.me/e/15uQiXJu7
Website: www.riseforclimatebelgium.eu
FB-pagina https://www.facebook.com/Rise4ClimateBE/
Twitter: https://twitter.com/Rise4ClimateBE?s=09
contact: riseforclimatebelgium@gmail.com

Soutenir maintenant
Signatures : 30 927Prochain objectif : 35 000
Soutenir maintenant