Petition Closed

VERBIED DE HENGELSPORT! STOP HET DIERENLEED VOOR VISSEN EN WATERVOGELS.

This petition had 753 supporters


Met deze petitie pleiten wij voor een verbod op de hengelsport. Vanwege onderstaande redenen.

Redenen:

-Vissen kunnen verwondingen aan de bek oplopen als ze aan de haak worden geslagen. Als er een weerhaak wordt gebruikt zijn de verwondingen nog erger. Bij gebruik van aas raken de inwendige organen ook beschadigd.

-Als de vis wordt teruggezet in het water met de verwondingen aan zijn bek, kan vanwege die verwondingen een bacteriële infectie ontstaan. De teruggezette vis kan zichzelf niet redden en sterft uiteindelijk een langzame dood.

-Na het vangen worden ze vaak in leefnetten geplaatst. Doordat ze proberen te ontsnappen raken snuit, vinnen en schubben beschadigd.

-Als vissers de vis met droge handen aanraken raken ze een deel van hun beschermende slijmlaag kwijt en als hij dan alsnog wordt vrijgelaten is de vis ten dode opgeschreven.

-Bij een bijzondere vangst wordt er vaak een foto gemaakt van de visser en de gevangen vis, wat extra stress voor de vis oplevert. Bovendien wordt hij langer blootgesteld aan de lucht.

-Hengelsport is een bedreiging voor een gezonde visstand, omdat er ook zeldzame soorten worden gevangen. Door hengelsportverenigingen worden namelijk ook uitheemse vissoorten uitgezet zoals bijvoorbeeld karpers. De oorspronkelijke visstand wordt daarmee negatief beïnvloed.

-Tijdens wedstrijden is het dierenleed helemaal niet te overzien omdat het dan allemaal om snelheid gaat en het welzijn van het dier niet telt.

Dan is er nog het leed wat watervogels ondervinden:

-In veel watervogels worden vishaken en vislood aangetroffen. De vogels pikken de loodbolletjes op omdat ze het aanzien voor steentjes. Het lood lost langzaam in de maag op en komt via het bloed in de rest van het lichaam terecht, waardoor de vogels een pijnlijke dood sterven. Soms zit aan de loodbolletjes nog een stuk vislijn . Wanneer de vislijn ergens achter blijft haken sterft de vogel een ellendige dood. Dit kost jaarlijks duizenden vogels het leven. Ook dieren die verbonden zijn aan het water als bv. visotters, kikkers enz. kunnen het slachtoffer worden.

Ook het milieu heeft zwaar te lijden door lood wat in het milieu terechtkomt. Lood is een zeer giftig metaal als het in de bodem terecht komt Bovendien wordt ook vaak de oevervegetatie beschadigd door sportvissers.

De hengelsport is een wrede hobby en het is bedreigend voor het welzijn van alles wat in en om het water leeft. Bovendien veroorzaakt het een aanzienlijke milieuschade.

Daarom pleiten wij voor een verbod van de hengelsport!

 Today: N is counting on you

N A needs your help with “Aan de leden van de tweede kamer der staten generaal: VERBIED DE HENGELSPORT! STOP HET DIERENLEED VOOR VISSEN EN WATERVOGELS.”. Join N and 752 supporters today.