ให้เซเว่นเป็นตัวอย่างร้านอื่นๆ ถามลูกค้าก่อนแจกหลอด Stop hands outs of straws in Thailand

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 15,000 คน!


English below

เวลาเราไปซื้อของจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องใช้ถุงและหลอด? แค่ประเทศไทยที่เดียวก็มีขยะหลายล้านตัน หลอดดูด 2 ล้านหลอดแต่ละเดือน และพลาสติกคิดเป็นความยาวประมาณ 400 กม. ขนาดรอบเกาะพะงัน 10 รอบ!! อันนี้เฉพาะร้านสะดวกซื้อยังไม่นับร้านค้าใหญ่ๆ ซึ่งหากนับรวมขยะพวกนี้ด้วยก็คงวัดเป็นระยะทางจากเชียงราย-ภูเก็ตได้เลย

ดูได้จากคลิปนี้ว่าขยะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสัตว์ทะเลขนาดไหน ทั้งหมดเกิดจากความมักง่ายของมนุษย์แท้ๆ...

'กรีนพัทยา' ขอความร่วมมือร้านค้าที่จะมีส่วนช่วยที่จะใช้ถุงและพลาสติกน้อยลง และมีส่วนช่วยลดมลพิษให้โลกเราด้วย โดยการออกระเบียบให้พนักงานขายถามลูกค้าว่าจะเอาหลอดหรือถุงพลาสติกหรือเปล่า เพราะบางคนไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำ สิ่งเล็กๆ แบบนี้ท่านคิดดูว่ามันมีผลกระทบมหาศาลขนาดไหน เราเก็บขยะแบบนี้ได้เยอะมาก

เรากลุ่ม Green Pattaya ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดเมืองพัทยามาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และทำมาเป็นครั้งที่ 60 แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้หมด เพราะคนมักง่ายทิ้งขยะเป็นจำนวนมากและทิ้งเพิ่มทุกวัน เราพยายามกระตุ้นจิตสำนึกให้คนเหล่านั้นแต่คนก็ให้ความร่วมมือน้อยมาก

สำหรับทุกคน ลองถามตัวเองดูครับว่าคุณต้องการหลอดหรือถุงพลาสติกหรือเปล่า?

สำหรับเจ้าของธุรกิจ พวกเราอยากเห็นร้านค้าปลีกรายใหญ่ที่มาสาขามากมายทั่วประเทศ และทำธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาลอย่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึ่งเป็นของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (CP) ออกกฎระเบียบดังกล่าวเป็นตัวอย่างให้ร้านค้าอื่นๆ ช่วยกันทำเรื่องดีๆ

ร่วมกันรักษ์โลกกันครับ

--------

Do you need all the plastic spoons or the plastic straws handed out by convenience stores?

In Thailand there are dispensed about 2 million straws every day from 7-Eleven stores alone. That is about 400km of plastic enough to circle the island of Koh Pha Ngan 10 times! Add in the other outlets, shops and supermarkets and we probably have 2000km a day, about the distance from Chiang Rai to Phuket. (source i left home)

The straws will be here for 100 years and even broken down are eaten by animals and fish which if not killed by the plastic itself can lead to poisoning and cancer.

Green Pattaya simply asks all retailers big or small, as a first step, to simple stop handing out plastic straws gratuitously. Can we experiment with the idea of letting customers help themselves. If a customer buys drinks let him or her chose whether or not to take straws. Green Pattaya is also asking all individuals to simply say no when offered straws. Most of the straws that our volunteers pick up are unused and wrapped, whether distributed separately or pre attached to cartons. (#nostrawthailand)

Green Pattaya have now been cleaning Pattaya for 4 years. This week we have our 62th cleaning but are not winning the battle against throw away plastic.