ร้าน 7-11 เลิกเอากล้วยใส่ถุงพลาสติก ติดบาร์โค้ดแทน - Ditch Plastic Packaging for Bananas

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!

หากถึง10,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

ร้านค้า เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) หนึ่งในธุรกิจหลักของ บริษัทเครือ ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  มีส่วนแบ่งทางการตลาดประเภทร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยถึง 70% จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven นั้นมีถึงประมาณ 10,300 สาขาทั่วประเทศ และคาดการว่าจะขยายจนครบ 13,000 สาขาในปี 2563

ร้านค้า 7-eleven เป็นที่นิยมของทั้งคนในพื้นที่และชาวต่างชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ร้าน 7 – Eleven ใช้พลาสติกทั้งในรูปแบบของหลอด ถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ง่ายต่อการพกพา แม้กระทั่งการบรรจุกล้วย 1 ลูก ในถุงพลาสติก เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตเน้นความสะดวกและรวดเร็ว ด้วยจำนวนห้างร้านและความเป็นที่นิยมทำให้ 7-eleven กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ร้านค้าสะดวกซื้อที่ผลิตขยะพลาสติกมากที่สุดของประเทศไทย ปัญหามลภาวะทางขยะพลาสติกกำลังเป็นกระแสร้อนแรงของโลก โดยประเทศไทยถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศที่ผลิตมลพิษขยะพลาสติกสู่ทะเลมากที่สุดในโลก

ที่ผ่านมา 7- Eleven รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 776,523,444 ใบ และบริจาคให้กับโรงพยาบาลในชนบท และ ถิ่นทุรกันดาร  อีกทั้งยังประกาศงดแจกถุงพลาสติก เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักของทาง บริษัท ซีพี ออลล์ ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก

อย่างไรก็ตาม 7-Eleven ควรพิจารณายกเลิกบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ กล้วยเดี่ยวในถุงพลาสติก โดยสามาารถติดบาร์โค้ดบนกล้วย หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตริมปิง จ.เชียงใหม่ ที่ใช้ใบตอง หรือ ลองใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ 

ทางเราทราบดีว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยชั้นดี และ ปลอดสารพิษ ถึงกระนั้นผลกระทบของถุงบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรงยิ่งกว่าถุงหิ้วพลาสติก เพราะไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ ผู้บริโภคเพียงแกะบรรจุภัณฑ์และทิ้งทันที

ไอซ์แลนด์ ถือเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาย่อย ของสหราชอาณาจักร ยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุกล้วย และกำลังลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การใช้กระดาษห่อกล้วยแทนพลาสติกจะสามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 57 ตัน

เราอยากเห็นร้านค้า 7-Eleven 10,300 สาขาทั่วประเทศ เป็นตัวอย่างร้านสะดวกซื้อที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชม ยกเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วทิ้งของกล้วย โดยการใช้วัสดุอื่นที่ยั่งยืนกว่า เพราะ Less Plastic Is Fantastic!    

จาก Less Plastic is Fantastic และลูกค้าที่คุณห่วงใย

ขอบคุณที่สละเวลาอ่านและลงชื่อสนับสนุนการแบนบรรจุภัณฑ์ของกล้วย (ทั้งแบบบรรจุต่อหนึ่งลูกและทั้งหวี)

-------

7- Eleven, the front income generator of CP ALL public company limited, holds a 70 percent market share in the convenience store category in Thailand. As of now, there are an estimated 10,300 stores nation-wide and there's an aim to have 13,000 stores by 2022.

Undeniably, 7-Eleven is very popular with locals and foreigners. Plastic has an alarmingly large presence in 7-Eleven, not just in the plastic packaging products they carry but also, the plastic utensils, straws wrapped in plastic, plastic bags, plastic lids that were handed out to customers for the items bought and the most incredulous of all, single banana in plastic packaging in order to meet convenient life-style. With 10,300 stores,  7 – Elevens are one of the biggest plastic waste contributors in Thailand. And Thailand is also known globally as one of the world’s worst plastic polluters. It ranks fifth or sixth among countries allowing plastic waste to wind up in the ocean. With plastic clogging up the oceans, marine creatures are adversely affected, our ecosystem is being smothered by them and earth's biodiversity is dwindling at an alarming rate.

Recently, 7-Eleven has made some steps in reducing plastic bags with campaigns; this October, 776,523,444 of the plastic bag was reduced and its donation went to hospitals in the countryside. The new campaign aims to stop providing plastic on 1st January 2020! We are looking forward to seeing these being implemented and applaud the company for making moves towards sustainability.

However, there is a single banana in plastic packaging needed to be substituted with sustainable packaging or reusing process. We do acknowledge the single banana produce is supporting a local economy, Ta-Yang (ท่ายาง) agriculture co-operative in Phetchaburi. But this banana in a single-use plastic packaging creates more impact than plastic bags since they are unfeasible to be reused. In Iceland, a supermarket chain in the United Kingdom are the first to get rid of the plastic packaging for Bananas and are rolling out other measures to reduce their plastic waste. The paper banana bands they used instead of plastic will save 57 tons of plastic. On Thailand's home turf, Rimping has started using banana leaves as alternatives to plastic in some of their produce sections.

We would like to see 7-Eleven with 10,300 stores nationwide lead the new age of environmental friendly convenient store by stopping the sale of bananas in plastic packaging and offering non plastic alternatives. After all, Less Plastic is Fantastic!

From Less Plastic Is Fantastic and your concerned consumers. Thank you for taking your time to read and sign this petition to ban the sale of bananas (singles or bunches) in plastic packaging and encouraging 7-Eleven to take responsibility for the staggering amount of plastic waste they produce.