3. Havalimanı'nın ismi Abdulhamid Han Havalimanı olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


ÜMMET BİZİ HALA ABDÜLHAMİD İLE ANIYOR Çökmekte olan bir devleti tam 33 yıl ayakta tutabilen bir siyasi şuurun avdet etmesi, İslam birliğine/Hilafete giden yolun önündeki en önemli engelleri kaldıracaktır. Abdulhamid’le kaybettiğimiz değerler, Abdulhamid’le tekrar dünyamıza dönecektir. Büyük bir istila dalgasına maruz kalan Ümmet, Abdulhamid’le bilkuvve biten Hilafet’in mana ve mefhumu etrafında yeniden toparlanacaktır. Çünkü İslam dünyasında hala onun zamanından kalma hutbe metinleri nesilden nesile intikal etmekte, Abdulhamid ümmetin beşer planındaki son hamisi olarak anılmaktadır. Eğer “One minute” Ümmet tarafından hiçbir şekilde samimiyet testine tabi tutulmadan büyük bir teveccühe mazhar olduysa bilinmelidir ki bu, Abdulhamid’e verasetle doğrudan alakalı bir durumdur. Mademki Ümmet bizi hala Abdulhamid’le seviyor, onun açtırdığı su kuyularıyla hatırlıyor; o halde onun adı öyle bir noktaya yazılmalıdır ki, bu topraklara gelen her Müslüman Onun ülkesine gelmenin heyecanını yaşasın.Âlem-i İslam’ın başkenti İstanbul’un en yeni havaalanın adı “Ulu Hakan Abdulhamid Han” olursa, İstanbul’a inen her Müslümanın yüzünde hilafetin merkezine gelmenin süruru, ayrılanda ise hüznü olacaktır. İşte ozaman Yeni Türkiye hakettiği manayı kazanacaktır....