URGENT: The next dog fight is taking place on 29th December Kosovo Te Ura e Shejnt.

0 have signed. Let’s get to 2,500!


URGENT: The next dog fight is taking place on 29thDecember in ...../KOSOVO URa e Shejnt 

1. We request from Prime Minister Ramush Haradinaj to stop this cruel act once and for ever and to instruct all police forces to take action against the offenders and the abuse of dogs for fights!

2. Instead of tolerating such cruel acts which have impacts on human minds and their willingness to accept killings of living existences, we demand the Prime Minister to adapt a law for animal protection, putting every cruelty against animals and every offence under severe punishment.

Dogfighting is blood “sport” in which two dogs are pitted against each other in a fighting pit and forced to rip each other to shreds in a fight to the death for the “amusement” and monetary gain of spectator-gamblers—is illegal in the United States, and participating in dogfighting is considered to be a felony offense in every civilzed state. This should not be allowed also in Kosovo and with your help we can fight to stop this.

Forced to Fight and Left to Die:

Dogs are highly social pack animals who need and deserve love, attention, and exercise and thrive in an environment that offers the companionship of other dogs and human guardians. Dogs who are used for fighting are chained, taunted, and starved in order to trigger extreme survival instincts and encourage aggression.

What Happens at Dogfights:


Dogfights tend to be highly secretive, with location information spread by word of mouth or via the Internet. Participants might meet in one place and be taken en masse to another location so that even they don’t know where they’re going until they arrive. Abandoned houses, garages, warehouses, and fields all serve as sites for dogfights—places that can be quickly evacuated in advance of a raid.


Dogs are ranked by their “gameness”—the ability to keep fighting even when pain and loss of blood have caused them to go into shock. The injured dogs are often not treated after their injuries and therefore they die in pain and agony.

The next Dog Fight in Kosovo will take place on the 29th December 2017, te Ura e Shejnt at 08:00- please sign to STOP IT

Will you join me today by signin this petition to help bring dog fighters to justice?

 

 ( Shqip) 

URGJENTE: Ndeshja me qen e rradhës do të zhvillohet  më datë 29 dhjetor 2017. Te Ura e Shejnt

1. Ne kërkojmë nga Kryeministri, z. Ramush Haradinaj, ta ndalojë njëherë e përgjithmonë këtë akt mizor dhe t'i udhëzojë të gjitha forcat e policisë që të marrin masa kundër organizuesve të ndeshjeve me qen dhe abuzimit me qentë për ndeshje!

2. Në vend që akte të tilla mizore të tolerohen, akte të cilat kanë ndikim në mendjet e njerëzve dhe gatishmërinë e tyre për ta pranuar vrasjen e qenieve të gjalla, ne i kërkojmë z. Kryeministër që të rishikojë një ligj për mbrojtjen e kafshëve, ku dënohet rëndë çdo rast mizorie ndaj kafshëve dhe çdo organizim i tillë.

Ndeshjet me qen janë "sport" gjaku, ku dy qen ndërsehen kundër njeri-tjetrit në një vend për ndeshje dhe ku detyrohen ta shqyejnë copash njeri-tjetrin në një dyluftim vdekjeprurës për "argëtim" dhe përfitim monetar të spektatorëve që vënë baste - gjë e cila në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ilegale. Gjithashtu pjesëmarrja në ndeshjet me qen konsiderohet si vepër penale në çdo shtet të civilizuar. Edhe në Kosovë nuk duhet të lejohet diçka e tillë dhe me ndihmën tuaj ne mund të luftojmë për t'i dhënë fund këtij fenomeni.


I detyrojnë që të ndeshen dhe i lenë të ngordhin:
Qentë janë qenie bashkësie tejet shoqërore dhe kanë nevojë si edhe meritojnë dashuri, vëmendje dhe ushtrim. Ata ndjehen mirë në një ambjent që ofron shoqërinë e qenve të tjerë dhe të personave kujdestarë. Qentë që përdoren për ndeshje mbahen të lidhur me zinxhirë, janë objekt talljeje dhe gati lihen të ngordhin urie në mënyrë që të zhvillojnë instinkte ekstreme mbijetese që t'u inkurajohet agresiviteti.

Çfarë ndodh te ndeshjet me qen:
Ndeshjet me qen kanë tendencën të jenë shumë sekrete. Informacioni për vendin e zhvillimit shpërndahet gojarisht ose me të dëgjuar ose përmes internetit. Pjesëmarrësit mund të mblidhen në një vend dhe të zhvendosen masivisht në një vend tjetër, në mënyrë që as ata vetë të mos e dinë se ku kanë për të shkuar, deri në momentin e mbërritjes në vend. Shtëpi të braktisura, garazhe, markete dhe fusha shërbejnë si vende ku zhvillohen ndeshjet me qen - vende të cilat mund të evakuohen shpejt në rast kontrolli të papritur policor.

Qentë vlerësohen sipas "guximit" të tyre, aftësisë për të vazhduar ndeshjen edhe pasi dhembjet dhe humbja e gjakut u kanë shkaktuar gjendje shoku. 

Qentë e lënduar shpesh nuk trajtohen pas marrjes së plagëve dhe si pasojë ngordhin mes dhembjesh e në agoni.

Ndeshja me qen e rradhës në Kosovë do të zhvillohet Te ura e shenjt, më 29 dhjetor 2017, ', në orën 08:00 - firmos për ta parandaluar!

A do të më bashkangjiteni duke e firmosur këtë peticion, duke ndihmuar që këta persona të vihen para drejtësisë?Today: Ve is counting on you

Ve Thomas needs your help with “1. We request from Prime Minister Ramush Haradinaj to stop this cruel act once and for ever and to : URGENT: The next dog fight is taking place on 29th December te ura e Shejnt”. Join Ve and 2,306 supporters today.