Petition Closed

Yêu Cầu Xóa Bỏ Biểu Tượng Hồ Chí Minh Trong Viện Bảo Tàng Sakuto, Thành Phố Mimasaka

This petition had 927 supporters


Kính thưa ông Thị Trưởng thành phố MIMASAKA
Kính thưa quí vị đại biểu Hội Đồng Nhân Dân thành phố MIMASAKA

Kính thưa toàn thể nhân dân thành phốChúng tôi, đại diện Hiệp Hội Người Việt tại Nhật kính gửi đến quý vị bản Thỉnh Nguyện Thư cùng chữ ký của những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật, để yêu cầu chính quyền thành phố Mimasaka đình chỉ việc đặt tượng Hồ chí Minh trong bảo tàng văn hóa nghệ thuật Sakuto của thành phố.

Bảo tàng hoặc bất cứ không gian văn hóa công cộng nào cũng chỉ phù hợp cho việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật có giá trị phổ quát đã được toàn thể nhân dân thành phố cũng như mọi người trên thế giới ghi nhận.

Chúng tôi đã được biết kiếm sư MIYAMOTO Musashi xuất thân từ thành phố này với tên tuổi vang lừng khắp nơi không chỉ bởi võ nghiệp kiệt xuất mà còn là các di sản tinh thần mang đầy tính nhân văn của ông để lại cho hậu thế.

Càng kính trọng danh nhân MUSASHI bao nhiêu, chúng tôi càng đau xót khi nghĩ đến việc Thành Phố Mimasaka đã cho phép đặt tượng Hồ Chí Minh, vốn là một đao phủ thủ sát hại nhân dân Việt Nam, chắc chắn sẽ làm thui chột các giá trị văn hóa mà nhân dân thành phố đang gầy dựng và bồi đắp.Trước tiên, Hồ chí Minh không phải là nhà văn hóa mà chỉ là một chính trị gia, thành viên của Đệ tam Cộng Sản Quốc tế đã cướp đoạt quyền thống trị Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn bạo lực và khủng bố qua các biến cố đẫm máu khi thanh trừng ám sát các yếu nhân đảng phái Quốc Gia thời chống Pháp, tàn sát gần 2 vạn người, vu khống bách hại gần 20 vạn người thời Cải cách ruộng đất thập niên 1950, giết và chôn tập thể trên 6 nghìn người dân vô tội trong Tết Mậu Thân 1968 cách đây tròn 50 năm vân, vân…

Ngoài những sự kiện đã được kiểm chứng nêu trên, hiện vẫn còn nhiều bí ẩn trong cuộc đời và hành vi mờ ám của nhân vật này dưới sự chỉ đạo của Đệ Tam Quốc Tế theo đường lối chủ nghĩa Mác Lênin.

Sau khi chủ nghĩa Cộng sản Mác Lênin sụp đổ tại Đông Âu vào đầu thập niên 1990, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã vội vàng ngụy tạo cái gọi là tư tưởng Hồ chí Minh hòng cứu vãn chế độ. Núp bóng dưới danh nghĩa này, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phủ nhận mọi nỗ lực dân chủ hóa của nhân dân Việt Nam; bắt bớ, cầm tù, đàn áp những người lên tiếng đòi hỏi tự do nhân quyền để duy trì quyền lực độc tài bằng mọi thủ đoạn.Phương pháp chuyên chính vô sản bạo lực và cuộc đời hoạt động mờ ám của Hồ chí Minh đang từng bước được phơi bày trước ánh sáng sự thật. Thật là quá vội vàng khi đặt để tượng đài của một người làm chính trị nước ngoài đầy nghi hoặc như thế tại nơi công cộng của một thành phố có văn hóa lâu đời, có danh nhân đã được lịch sử khẳng định như MIMASAKA.

Trong thỉnh nguyện thư này, ngoài chữ ký của những thân hữu nước ngoài ủng hộ chính nghĩa của nhân dân Việt nam, là những đồng bào, kiều bào Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc dưới sự giúp đỡ của chính phủ, chính quyền địa phương và nhân dân Nhật Bản, một đất nước tiên tiến yêu chuộng các giá trị tự do nhân bản cao quí của nhân loại, đồng thời cũng là một hình mẫu xã hội đáng được học hỏi thực hiện.

Bằng sự biết ơn sâu xa, và lòng kính trọng đến đất nước, con người đã cưu mang mình, thỉnh nguyện thư này mong mỏi chính quyền thành phố MIMASAKA sớm chấm dứt kế hoạch duy trì bức tượng Hồ chí Minh để cho những cống hiến và nỗ lực theo đuổi các giá trị văn hóa của nhân dân thành phố từ bao đời nay sẽ không bị lung lạc, lu mờ ý nghĩa cao quí.

Trân trọng
Làm tại Tokyo ngày 20.1.2018
Thay mặt Cộng Đồng Người Việt Nam tại Nhật Bản

Nguyễn Phương Khanh
Hội trưởng Hiệp Hội Người Việt tại Nhật

       =============================================

美作市長 萩原誠司様 

美作市議会議員の皆様

美作市民の皆様

 私たち日本在住ベトナム人協会は、美作市にある作東芸術文化博物館でのホー・チ・ミン像設置に反対しています。

 博物館など公共の文化空間は、一般市民らに認められる普遍的価値を有する芸術作品のみの設置が相応しいと思うからです。

 当市出身の剣豪・宮本武蔵は、武術のみならず、著書『五輪書』にみられるオリンピックに通じる精神性の高さで後世の私たちに大きな影響を与えています。偉人・宮本武蔵像の建立であれば十分、納得できますし、皆が誇りを持って喜んで見学に訪れるでしょう。 しかし、ベトナム人のホー・チ・ミンをよく知る私たち在日ベトナム人は、彼の像の建立によって美作市民の皆様に多くの誤解を与え、長年築いてこられた貴市の文化的遺産の価値を劣化させてしまうと確信しています。

 ホー・チ・ミンの実像は宮本武蔵とは全くかけ離れた独裁者です。彼は、抗仏時代において民族主義的政党の要人多数を粛正・暗殺し、1950年代農地改革時代には2万人を惨殺、20万人を迫害しました。1968年のテト攻撃においては罪なき国民6000人以上を殺し、生き埋めにしたなど暴力と残虐な手段でベトナムに共産主義政権を作りました。その後の数え切れないボートピープル発生の惨状は、日本でも多く批判的に報道されてきたと思います。

 私たちは、その原因を作ったホー・チ・ミンの非道を日本の皆様、そして美作市の皆様に忘れていただきたくありません。今日の日本とベトナムの協力関係の進展は、ホー・チ・ミンとは無関係です。日本のどこかの地に中国の毛沢東の像を建立する発想と似ていないでしょうか。

 この請願書には、ベトナムの自由と平和の実現を応援している外国友人の他に、日本国政府、地方自治体、日本国民の皆様のご支援の下で日本に暮らし、働いているベトナム人及びベトナム系日本人が署名しています。私たちを庇護している日本は、人類の普遍的な価値である自由を愛する国であり、世界の模範でもあります。美作市民の皆様にも是非ともご理解いただき、ホー・チ・ミン像の設置を撤廃するよう希望し、日本国と美作市の皆様に深い謝意と敬意をもって、本請願書を提出させていただきます。

2018年1月20日

グェン・フォン・カィン

日本在住ベトナム人協会会長

               =============================================

Petition

To Remove the Ho Chi Minh Statue in the Museum of Art and Culture

In the City of Mimasaka 

 
Dear Mr. HAGIWARA Seiji, Mayor of MIMASAKA City,
Members of MIMASAKA People's City Council,
Ladies and Gentlemen,
 
We, the undersigned, together with members of the Vietnamese Association in Japan, present this petition requesting the city to withdraw its decision to place the statue of Ho Chi Minh in Mimasaka’s Museum of Art and Culture.
  
Museums, or any public cultural sites, are spaces that display works of art that uphold universal values of humanity recognized by the people of the city or by the people around the world.
   
Mr. Miyamoto Musashi was a renowned swordsman of Mimasaka, whose reputation stems not only from his outstanding martial arts talent, but also from the spiritual legacy of humanity he left for future generations. He deserves our admiration and reverence, and the museum that bears his name deserves to be home to similarly reputable figures from Japan and around the world.
 
Ho Chi Minh of Vietnam is not in the same league of these respectable men and women.
Instead, he is infamous for his crime against humanity in Vietnam. Placing Ho’s statue in the revered cultural center of Mimasaka will undoubtedly ruin the cultural and humanistic values ​​that the people of Mimasaka hold dear, respect and protect.
 
First, Ho Chi Minh was not a cultural leader but a political figure. He was a member of the Communist International and rose to power through violence and terrorism against his own people. In order to ensure communist loyalty, he and his men purged and killed Vietnam’s patriotic nationalist leaders, and ordered the massacre of nearly 20,000 innocent people during the Land Reform of the 1950s. During the ideological war against South Vietnam, Ho Chi Minh’s forces killed or buried alive nearly 6,000 innocent people during the Tet Offensive in 1968. These are just a few of the known attrocities that Ho Chi Minh and his Communist Party members committed against the people of Vietnam since the 1930s and into today. 

The Communist Party of Vietnam, which Ho Chi Minh established, continues to violate the basic rights of Vietnames citizens—persecuting and imprisoning peaceful dissidents advocating for human rights and democracy.
 
We, the undersigned, are survivors of communist oppression. We have been fortunate to come to Japan as political refugees, students and workers from Vietnam. We all enjoy and appreciate the political freedoms, love and kindness the great people and government of Japan have given us. With great admiration and gratefulness, we respectfully send this petition requesting the city of Mimasaka to stop plans to continue to place the Ho Chi Minh statue in its Mimasaka museum. His criminal past against humanity will stain the values of your culture and city. 

Thank you very much for your kind consideration.  

Sincerely yours,
Tokyo 20.1.2018

On behalf of the Vietnamese Community in Japan
 

Nguyễn Phương Khanh
Chairman of the Vietnamese Association in JapanToday: Hiệp Hội Người Việt tại Nhật is counting on you

Hiệp Hội Người Việt tại Nhật needs your help with “美作市作東芸術文化博物館のホー・チ・ミン像撤去に関する請願書 | Yêu Cầu Xóa Bỏ Biểu Tượng Hồ Chí Minh Trong Viện Bảo Tàng Sakuto, Thành Phố Mimasaka”. Join Hiệp Hội Người Việt tại Nhật and 926 supporters today.