ถ่านหินคือมายา ข้าวปลาสิของจริง ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน ปกป้องอู่ข้าวอู่น้ำ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 15,000 คน!

หากถึง15,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org

ต้องให้ชาวฉะเชิงเทราคัดค้านสักกี่ครั้ง ต้องให้คชก.ไม่เห็นชอบโครงการสักกี่หนบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ จึงจะยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนเสียที … เพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3แล้วที่โครงการนี้คืนชีพขึ้นมาใหม่

บริษัทผลิตกระดาษชื่อดังอย่างดั๊บเบิ้ล เอ กำลังจะทำลายพื้นที่การเกษตรอันเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของเราทั้งประเทศ ด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 600 เมกะวัตต์ โดย 14 ม.ค.2559 นี้เวลา 13.00 น. คชก.จะพิจารณาอนุมัติรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนของบริษัทดั๊บเบิ้ลเอ ครั้งที่ 3 หลังจากคชก.ไม่อนุมัติรายงานฉบับล่าสุดเมื่อปี 2556

ยังจำได้ไหมถึงเรื่องราวของเราพี่น้องฉะเชิงเทราที่ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมลงชื่อส่งถึงคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2556 เพื่อให้ คชก. ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้จะเป็นการทำลายพื้นที่การเกษตรอันเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของเราทั้งประเทศ ในครั้งนั้นภายในเวลาอันรวดเร็ว กว่า 9,000 คนได้ร่วมกันลงชื่อส่งเสียงถึงคชก. และท้ายที่สุด คชก. มีมติไม่เห็นชอบโครงการดังกล่าว แต่วันนี้บริษัทเนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เขาหินซ้อนโดยการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ คชก. พิจารณาอีกครั้ง

ขณะนี้ในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษในตําบลท่าตูมจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ ได้มีงานวิจัยตรวจพบระดับสารปรอทที่สูงเกินค่าปริมาณอ้างอิงทั้งในปลาและเส้นผมของผู้ที่อาศัยอยู่รอบโรงงาน ซึ่งยังคงไม่ได้รับการเยียวยาและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ในวันนี้บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ กลับพยายามเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่อีกครั้ง

ครั้งนี้ในนามเครือข่าย ๓๐๔ กินได้ ซึ่งได้ติดตามโครงการนี้มาตลอดระยะเวลา 7 ปี อยากขอให้ทุกท่านร่วมลงชื่อเพื่อปกป้องแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ เราเป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เลิศรส แหล่งเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ แหล่งผลิตข้าวและผักอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของคนไทยและชาวต่างประเทศ สิ่งดีๆเหล่านี้จะได้รับผลกระทบหากเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)ขึ้น รวมถึงยังเป็นการเร่งให้เกิดวิกฤตโลกร้อน ซึ่งขัดต่อ ถ้อยแถลงของประเทศไทยในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP-21) ว่าไทยจะลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20-25 โดยมุ่งลดการใช้พลังงานฟอสซิล

เครือข่าย ๓๐๔ กินได้ จะยื่นรายชื่อของทุกคนต่อบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน (600 เมกะวัตต์) เพื่อขอร้อง ให้บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีปรัชญา “การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ” โปรดพิจารณายกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินนี้ โดยเราจะนำรายชื่อของทุกคนไปยื่นที่หน้าสำนักงานใหญ่บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ที่บางปะกง ในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. และเราขอเชิญชวนทุกท่านร่วมหยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนด้วยกัน ในที่14 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ที่หน้าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

อย่าปล่อยให้ถ่านหินทำลายมรดกแห่งแผ่นดินฉะเชิงเทราอย่าง มะม่วงแปดริ้ว เห็ดฟาง ข้าว และผักอินทรีย์ คุณสามารถร่วมกันช่วยปกป้องอนาคตของสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน ด้วยการร่วมลงชื่อเรียกร้องให้บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน อย่างถาวร

 

ข้อมูลรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- พื้นที่ปนเปื้อนสารปรอทของประเทศไทย แหล่งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงผลิตเยื้อกระดาษ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ Arnika Association และ IPEN มกราคม 2556
- รายงาน “ต้นทุนชีวิต: โรงไฟฟ้าถ่านหินกับภัยคุกคามต่ อสุขภาพของคนไทย” การศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเจ็ บป่วยและการตายที่เกี่ยวเนื่ องกับโรงไฟฟ้าถ่านหิ นในประเทศไทย