เรียกร้องให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสกรณีไฟลานคนเมืองกทม.

เรียกร้องให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสกรณีไฟลานคนเมืองกทม.

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

เปิดฝากะลาแลนด์ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)

กทม. จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "Motif of Light" เป็นการประดับประดาไฟ LED และหลอดไฟคริสตัลกว่า 5 ล้านดวง บริเวณลานคนเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้งบประมาณสูงถึง 40 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีรายงานว่า นายสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้สื่อข่าวภาคสนาม สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ได้นำเอกสารทีโออาร์ และประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ "Motif of Light" ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ

1. ค่าออกแบบตกแต่งการประดับไฟ (นำเสนอแนวคิด) 2 แสนบาท

2. ค่าออกแบบและจัดทำโครงสร้างประดับตกแต่งไฟ 2.95 ล้าน

3. ค่าประกอบและสร้างแผงไฟให้เป็นลวดลายและมีสีสันสวยงาม 29.51 ล้าน

4. ค่าติดตั้งแผงไฟประดับและระบบควบคุมไฟฟ้า (ขนย้าย - ที่เก็บของชั่วคราว - รปภ. ค่าติดตั้ง) 8.5 แสน

5. ค่าควบคุม ตรวจสอบ ดูแลระบบ 2 แสน

6. การติดตั้งระบบไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.55 ล้าน

7. ค่าจัดพิธีเปิดงาน (เวที - backdrop - ของที่ระลึก - อาหาร) 1.02 ล้าน

8. ค่าตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงาม 4 แสน

9. ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมในบริเวณงาน 5.5 แสน

10. ค่าดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดสิ่งอำนวยความสะดวก 5.3 แสน

11. ค่ารื้อถอนโครงสร้าง อุปกรณ์ และระบบ และการดูแลพื้นที่จัดงานภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน 4 แสน

12. ค่าจัดทำสรุป และประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ 2 แสน ส่วนผู้ที่ชนะการประกวดราคา ชื่อ บ.คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ... ประกวดราคา 2 บริษัท จากงบกลาง 40 ล้านบาท ชนะที่ราคาประมาณ 39.6 ล้านบาท และจัดทำสัญญา 39.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ กด 1 ครั้ง ลดลง 8 หมื่นบาทที่ลดไป ประมาณ 4 แสนบาท อาจแปลว่า ทั้ง 2 บริษัท กดเพื่อแข่งขันรวมกัน ไม่เกิน 4-5 ครั้ง ตรวจสอบพบ บ.คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จดทะเบียนเมื่อ 3 ก.ค. 2544 เดิมมีวัตถุประสงค์ เป็นกิจการท่องเที่ยว แต่ส่วนที่เกี่ยวกับงานประดับตกแต่งไฟ เพิ่งขอเพิ่มเข้ามาเมื่อเดือนกันยายนปีนี้

"39.5 ล้าน ไม่ใช่ค่าซื้อไฟ แต่เป็นค่าออกแบบ ตกแต่ง ประดับ ติดตั้งแผงวงจร และอีเว้นท์ ... เสร็จโชว์แล้ว ก็มีค่ารื้อถอน ... เก็บคืน เป็นการเช่ามาโชว์เท่านั้น"

ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้มีการตรวจสอบพบว่า บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ได้ปรากฏชื่อเป็นคู่สัญญาว่าจ้างกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2558 รวมระยะเวลา 6 ปีเต็ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 สัญญา วงเงินกว่า 38,831,855 บาท

รวม 78 ล้านบาท!!!

-------

โปรดช่วยกันลงชื่อเพื่อเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เข้ามาตรวจสอบการทุจริตกรณีไฟลานคนเมือง และชี้แจงแก่สาธารณชนทราบ

หากไม่พบความผิดเราก็จะได้ทราบข้อเท็จจริง หรือหากพบว่ามีมูลไม่ชอบมาพากล เราก็ขอให้มีการดำเนินการเอาผิด ถอดถอนข้าราชการที่เกี่ยวข้อง การณรงค์นี้ไม่ต้องการโจมตีใครเป็นการส่วนตัว แต่หวังให้ข้าราชการทำงานด้วยความโปร่งใส

เราจะปล่อยให้เรื่องเงียบไปเหมือนหลายๆ กรณีไม่ได้ ถ้าทุกคนช่วยกันกดดัน ให้ประเด็นนี้ยังถูกพูดถึง เกิดเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ ป.ป.ช. ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบปราบปรามคอรับชั่น!

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว