ปิดแคมเปญรณรงค์

เปลี่ยนชื่อสนามศุภชลาศัย

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 3,972 คน


ทุบวัง..สร้างสนามกีฬา "คณะราษฎร" สร้างสนามกีฬาชื่อตนเอง

สนามศุภชลาสัย ควรจะเป็นชื่อของเจ้าของที่ดินที่บริจาค ไม่ใช่ เอาเงินคนอื่นมาสร้าง แล้วใส่ชื่อตัวเอง

 หลงเข้าใจผิดเสียนานนึกว่าหลวงคนนี้เป็นคนบริจาคให้ที่ดินหรือออกทุนค่าก่อสร้างสนามแห่งนี้ทั้งหมดที่แท้ก็ใช้วิธีการตื้นๆเปลี่ยนชื่อสนามให้เป็นชื่อคนนี้แทนที่จะใช้ชื่อเจ้าของวังซะงั้น...ฉะนั้นเห็นควรเปลี่ยนชื่อสนามให้เป็นชื่อสนามมหาวชิรุณหิศ เพื่อเป็นเกียรติ์แก่เจ้าของวังอย่างแท้จริงครับ...

 

ภายหลังจากปี พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎรอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามประเทศ (เป็นชื่อของประเทศไทยในสมัยนั้น) จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้สำเร็จ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2478 พระราชวงศ์อยู่ในช่วงถูกลดพระราชอำนาจลงอย่างมาก หลวงศุภชลาศัย อธิบดีกรมพลศึกษา ในรัฐบาลของจอมพล ป พิบูลสงคราม มีแนวคิดที่จะก่อสร้างกรีฑาสถานแห่งชาติ และได้พิจารณาว่า ที่ดินทำเลบริเวณวังประทุมวัน เหมาะแก่การสร้างมากที่สุด ได้ตั้งใจทุบทำลายวังกลางทุ่งทิ้ง เพียงเพื่อต้องการสร้างสนามกีฬาที่มีชื่อหลวงศุภชลาศัย ผู้ก่อการฝ่ายทหารเรือ ทั้งที่ห่างออกไปอีกไม่มากเป็นทุ่งนาแต่ไม่เอา โดยการเกณฑ์คนนับร้อยชีวิตมาถอนรื้อพระตำหนัก รวมถึงสิ่งอื่นๆโดยรอบจนหมดสิ้น

จงใจจะเอาวังนี้ให้ได้ สร้างความโทมนัส แก่สมเด็จพระพันวัสสา ฯ ยิ่งนัก ด้วยวังนี้ถือเป็นตัวแทนของพระราชโอรส ของพระองค์ที่สวรรณคต ขณะยังทรงพระเยาว์ พระองค์ได้ยินเสียงทุบวังทุกวัน ทุบวังก็เหมือนทุบตี รังแกหัวใจของพระองค์

 แต่เมื่อรัฐยืนยันจะทำเช่นนั้น พระองค์ก็ทรงทำได้เพียงประทับอยู่ที่เฉลียงวังสระปทุม ฟังเสียงคนทุบวังลูกอยู่ทุกวัน ด้วยหัวอกคนเป็นแม่ พระองค์ถึงกับทรงตรัสกับนางข้าหลวงผู้ใกล้ชิดว่า “ได้ยินเสียงเขาทุบวังลูกฉันทีไร มันเหมือนกับกำลังทุบใจฉันอย่างนั้น” น้ำเสียงของพระองค์สั่นน้ำพระเนตรคลอด้วยความอัดอั้นตันใจ

เดิมที่ ที่ตั้งนี้เป็น วังวินด์เซอร์ หรือที่รู้จักในชื่อ วังประทุมวัน, วังกลางทุ่ง หรือ วังใหม่ เป็นวังที่สร้างขึ้นโดยพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะพระราชทานเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามบรมราชกุมารองค์แรกแห่งสยามประเทศ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งประทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชาวต่างประเทศ ณ ราชกรีฑาสโมสรพบเห็นพระตำหนักแห่งนี้ จึงเรียกตามพระราชวังที่ลักษณะคล้ายกันว่า "วังวินด์เซอร์" หรือที่มาจากพระราชวังวินด์เซอร์ ณ สหราชอาณาจักร

 

การก่อสร้างเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2424 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ โดยนำแบบของพระราชวังวินด์เซอร์แห่งสหราชอาณาจักรมาย่อส่วน หากทว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร หาได้เสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักแห่งนี้แต่อย่างใด ด้วยเสด็จทิวงคตในปี พ.ศ. 2437

เมื่อมีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นในปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชวังนี้รวมทั้งพื้นที่โดยรอบเป็นสมบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเคยใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวิทยาเขตประทุมวันก่อนการก่อสร้างอาคารบัญชาการ (เป็นห้องเรียนของคนทั่วไปแล้วนะครับ)

ในช่วงปี พ.ศ. 2478 นาวาโท หลวงศุภชลาศัย อธิบดีกรมพลศึกษาในขณะนั้นดำริที่จะจัดสร้างกรีฑาสถานแห่งชาติขึ้น จึงได้พิจารณาทำการรื้อถอนพระตำหนักหลังนี้ รวมถึงอาคารหอพักนิสิต และห้องเรียน โดยรอบ

 

สร้างสนามเสร็จ เอาชื่อตัวเองมาใส่เพื่อเป็นเกียรติ แบบนีก็ได้หรอ ?Jirawat กำลังรอให้คุณช่วย

Jirawat Wongsawat อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เปลี่ยนชื่อสนามศุภชลาศัย» คุณสามารถร่วมกับ Jirawat และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 3,971 คน ได้แล้วตอนนี้เลย