ปิดแคมเปญรณรงค์

อยากให้คราฟต์เบียร์ไทยถูกกฎหมาย

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 9,152 คน


เมื่อกฎหมายแก้ไข ธุรกิจ SME จะมีบทบาทมากขึ้นเกี่ยวกับการผลิตเบียร์รายย่อย จะมีการแข่งขันของอุตสาหกรรมเบียร์มากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ผลิตรายย่อยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายได้ระบุไว้ว่าจะทำเบียร์ให้ถูกกฎหมาย ต้องผลิตไม่ต่ำกว่า 1,000,000 แกลลอน ต่อปี กฎหมายนี้ไม่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้ารายย่อย ปัจจุบันตลาดเบียร์ไทยที่ถูกกฎหมายนั้นมีรสชาติที่ซ้ำซากจำเจ และไม่มีการพัฒนาตัวสินค้าแต่อย่างใด (พัฒนาเพียงบรรจุภัณฑ์)

เราจึงอยากให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเบียร์ ใครๆ ก็ทำได้ คนไทยทำ คนไทยดื่ม คนไทยภูมิใจJerdchai กำลังรอให้คุณช่วย

Jerdchai Rueankaew อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«อยากให้คราฟต์เบียร์ไทยถูกกฎหมาย» คุณสามารถร่วมกับ Jerdchai และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 9,151 คน ได้แล้วตอนนี้เลย