ให้ มรสน. ลดการสั่งงานและขยายเวลาในการส่งงาน

ให้ มรสน. ลดการสั่งงานและขยายเวลาในการส่งงาน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!
หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
Ploy yy ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน อธิการบดี

แน่นอนว่าในแต่ละปีแต่ละเทอมของนักศึกษาเต็มไปด้วยงานที่อาจารย์สั่งและพอถึงคาบเรียนก็ต้องมีงานส่งแน่นอนว่าไม่ได้มีอาจารย์คนเดียวที่สั่งงานเพราะเราเข้าเรียนกันทั้งคาบเช้าและคาบบ่ายทุกสัปดาห์จึงทำให้ต้องอดหลับอดนอนพอใกล้สอบก็ต้องทำทั้งงานวิชาอื่นทั้งต้องอ่านหนังสือสอบทำให้พักผ่อนน้อยส่งงานล่าช้างานไม่เรียบร้อยไม่มีเวลาตรวจสอบงานที่ทำว่าถูกหรือเปล่า

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!
หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว