ลดค่าเทอมทั่วหน้า (มหาวิทยาลัยพะเยา)

ลดค่าเทอมทั่วหน้า (มหาวิทยาลัยพะเยา)

มีผู้สนับสนุน 796 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!
สร้างแล้ว
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
อธิการบดี และ

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้ กยศ หรือบุตรหลานข้าราชประจำทุกๆคน ควรได้รับมาตรการการเยียวยาจากทางมหาวิทยาลัยเท่ากันทุกคน ทุกๆคนควรได้รับการลดค่าเทอมแบบทั่วหน้า 

มีผู้สนับสนุน 796 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!