ลดค่าเทอมทั่วหน้า (มหาวิทยาลัยพะเยา)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้ กยศ หรือบุตรหลานข้าราชประจำทุกๆคน ควรได้รับมาตรการการเยียวยาจากทางมหาวิทยาลัยเท่ากันทุกคน ทุกๆคนควรได้รับการลดค่าเทอมแบบทั่วหน้า