ลดค่าเทอมทั่วหน้า (มหาวิทยาลัยพะเยา)

ลดค่าเทอมทั่วหน้า (มหาวิทยาลัยพะเยา)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!
หากถึง1,000รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
ชินภัทร วงค์คม ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน อธิการบดี และ

ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้ กยศ หรือบุตรหลานข้าราชประจำทุกๆคน ควรได้รับมาตรการการเยียวยาจากทางมหาวิทยาลัยเท่ากันทุกคน ทุกๆคนควรได้รับการลดค่าเทอมแบบทั่วหน้า 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!
หากถึง1,000รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม