ปัญหาลูกระนาดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากลูกระนาดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีเยอะเกินไปและสูงมากรวมถึงมีเหลี่ยมของลูกระนาด ซึ่งมันยากต่อการขี่รถจักรยานยนต์ข้ามผ่านแต่ละครั้ง รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาเเล้วไม่ชำนาญทางอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้