ร่วมกันลงชื่อเพื่อลดปริมาณโซเดียมลง10%ในผงปรุงรสของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกยี่ห้อภายในปี2562

ร่วมกันลงชื่อเพื่อลดปริมาณโซเดียมลง10%ในผงปรุงรสของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกยี่ห้อภายในปี2562

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 75,000 คน!
หากถึง75,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org
เครือข่ายลดเค็ม ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

           บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นอาหารใกล้ตัวเเละเป็นที่นิยมอย่างมาก ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ซองนั้นประกอบด้วยผงปรุงรสที่มีปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 1,500-2,000 มิลลิกรัม (เทียบเท่ากับปริมาณทั้งหมดที่ควรบริโภคต่อวัน)

          หากอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกยี่ห้อพร้อมใจช่วยกันลดปริมาณโซเดียมลง10% ก็จะลดความเสี่ยงในการสะสมของโซเดียม ซึ่ง10% ดังกล่าวนั้นลิ้นก็จะยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของรสชาติ ดังนั้นจึงเป็นทางออกที่ได้ผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

            ทางเครือข่ายลดเค็มจึงต้องการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการให้ลดปริมาณโซเดียมลง10% ในผงปรุงรสของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกยี่ห้อภายในปี2562 เพื่อนำไปเสนอกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และเกิดข้อตกลงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมกับอุตสาหกรรมบะหมี่สำเร็จรูปในประเทศไทย

             โซเดียม เป็นภัยเงียบใกล้ตัว เปรียบได้เหมือนการสะสมความตายแบบผ่อนส่ง นอกจากอาการป่วยที่จะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตแล้ว ยังเป็นภาระทางการเงินระยะยาวที่ต้องแบกรับ ถ้าเราตระหนักถึงอันตรายของโซเดียม รู้จักป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ และสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและบริโภค ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับไต, หัวใจ,หลอดเลือดและโรคเรื้อรังอีกมากมายให้น้อยลงได้ โดยปัจจุบัน คนไทยป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังสูงถึง 7,600,000 คน เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดปีละเกือบ 40,000 คน หรือวันละ 108 คน เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมากกว่า 500,000 คน 

รู้จักโซเดียมที่แฝงอยู่ในอาหารอีกมากมายในชีวิตคุณ คลิก
www.lowsaltthai.com

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 75,000 คน!
หากถึง75,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org