หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครต้องเปิด 24 ชั่วโมงตามสัญญา

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เรียกร้อง: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ปลัดกรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.), หอสมุดกรุงเทพฯ

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2558 ผมในฐานะชาวกรุงเทพฯ​ ที่รักการอ่านหนังสือดีๆ และชอบนั่งทำงานนอกห้องแคบๆ-นอกที่ทำงาน ตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินข่าว ว่าจะมีพื้นที่เรียนรู้ใหม่ชื่อว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เปิดบริการบริเวณแยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน โดยเป็นหอสมุดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้พวกเราได้มีที่อ่านหนังสือดีๆ เพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ในทุกวันนี้ 

ผมเชื่อว่าหลายๆ คนก็ตั้งตารอ เพราะทางกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์มาตลอดว่ามีแผนจะเปิดให้บริการแก่ประชาชน 24 ชั่วโมง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนคนทำงาน จะสามารถเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะนี้ในการค้นคว้า แลกเปลี่ยนข้อมูล ระดมสมอง พูดคุยงาน ในบรรยากาศการตกแต่งสวยงาม มีเฟอร์นิเจอร์น่าใช้ มีพื้นที่กว้าง ประกอบด้วยห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องสำหรับเด็ก พื้นที่จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

ห้องสมุดแห่งนี้เปิดบริการมาตั้งแต่เมษายน 2560 แล้วครับ แต่ไม่ได้เปิดบริการ 24 ชั่วโมงเต็มรูปแบบตามที่โฆษณาไว้ ผมไม่เห็นว่านอกจากการมีแนวความคิดและความคาดหวังเริ่มแรกแล้ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนหรือการดำเนินการอย่างเป็นทางการอะไรที่มุ่งทำตามที่สัญญากับชาวกรุงเทพ 

ด้วยปัจจุบันที่หอสมุดเปิดแค่วันอังคาร-เสาร์ เวลา 8.00-21.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น. และยังปิดบริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่ม ทำให้ผมรู้สึกเสียดายมากๆ ที่ประชาชนทั่วไป เด็กๆ นักศึกษา คนหาเช้ากินค่ำจำนวนมาก ไม่สามารถมาใช้บริการหอสมุดแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่นอกเวลางาน เพราะวันและเวลาว่างจากการเรียนหรือการงานของพวกเขาก็คือเวลาที่หอสมุดแห่งนี้หยุดทำการด้วย นอกจากนี้ หากบางช่วงที่ต้องปิดบริการชั่วคราวเป็นเวลานานตามประกาศ ก็ไม่มีการชดเชยใดๆ แก่สมาชิกและประชาชน ซึ่งเสียโอกาสใช้งาน และทำให้ได้รับความไม่สะดวก

เมื่อได้พูดคุยกับผู้เข้ามาใช้บริการหลายๆ คน ยังมีคำแนะนำที่อยากเห็นหอสมุดปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหนังสือประเภทต่างๆ เช่น หนังสืออ้างอิงและหนังสือใหม่ เพิ่มโต๊ะและที่นั่ง ทำให้ปลั๊กไฟใช้งานได้ ให้โคมไฟมีหลอดไฟ ปรับปรุงแสงจากหลอดไฟเพดานให้เหมาะกับการอ่านหนังสือ ปรับปรุงทัศนียภาพ ไม่ให้ห้องจดหมายเหตุกลายเป็นห้องเก็บของ ที่จอดจักรยานกลายเป็นที่คว่ำกะละมังและตากผ้าถูพื้น เพิ่มที่จอดรถ ตลอดจนถังขยะ จำกัดไม่ให้ผู้นำกรุ๊ปทัวร์พานักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวชมห้องสมุดนี้ในทางที่ก่อความรำคาญต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด รวมทั้งจำกัดการจัดกิจกรรมใช้ลำโพงขยายเสียงดังจนเป็นที่รำคาญแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ฯลฯ

ล่าสุด หอสมุดได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2562 ซึ่งผมต้องขอแสดงความยินดีด้วย และขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้และทำให้ดียิ่งขึ้น

เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีกว่าแล้ว นับจากวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ น่าจะถึงเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ปลัดกรุงเทพมหานคร, ที่ปรึกษาหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเก่า และเร่งเปิดบริการเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมง ตามที่ประชาสัมพันธ์มาหลายปีได้แล้ว เพื่อให้หอสมุดนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้กลางเมืองที่ทุกๆ คนเข้าถึงได้อย่างแท้จริง

หมายเหตุ: ตามอำนาจในข้อ 16 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้ห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2532 ที่มีเนื้อความว่า "วัน เวลา เปิดหรือปิดทำการของห้องสมุดประชาชนให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด"