ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ

ปรับปรุงสวนสัตว์เทศบาลนครปฐม

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน21,076คน


สวนสัตว์เทศบาลนครปฐม หรือ สวนสัตว์สนามจันทร์ อย่างที่ชาวบ้านรุ้จักกัน เดิมอยู่ในพระราชวังสนามจันทร์ ต่อมาโอนย้ายมาเป็นสวนสัตว์เทศบาลนครปฐม มีสภาพทรุดโทรมมาก สัตว์มีคุณภาพชีวิตไม่ดี เจ็บป่วยหลายตัว อาคารสถานที่ทรุดโทรมผุพังลงไปเรื่อยๆ ทำให้คุณภาพชีวิตสัตว์แย่ลงไปอีก อย่างที่ได้เห็นกันในรูปที่แพร่หลายอยู่ในโซเชียลเน็ทเวิร์ค

ผมและกลุ่มรณรงค์เห็นสภาพแบบนี้แล้วสงสารสัตว์ต่างๆ มาก จึงเริ่มคุยกันในกลุ่มสมาชิกเพจข่าวสารนครปฐม โดยแกนหลัก 11 คนที่ใจตรงกัน รวมตัวกันเป็น "ชมรมคนรักสวนสัตว์เทศบาลนครปฐม" แล้วเราก็มีความหวังขึ้นมา

เราได้เข้าพบปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล กองส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เมื่อได้พูดคุยกันอย่างจริงใจก็ได้รับความร่วมมือ มีการแลกข้อคิดเห็น ทำให้ได้ทราบถึงข้อจำกัดต่างๆ ของเทศบาล

ชมรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเมื่อ 28 กันยายน 2557 เป็นกิจกรรมแรกเพื่อช่วยพัฒนาสวนสัตว์ และได้พบปัญหาสำคัญคือสัตว์ป่วยหนักจึงได้มุ่งไปที่การพาสัตว์ป่วยหนักไปรักษา ปัจจุบันอยู่ที่ รพ.สัตว์ ม.เกษตร กำแพงแสน ซึ่งดูแลรักษาให้อย่างดี เราได้ประสานงานกันเพื่อขออนุญาตเทศบาลให้สัตวแพทย์จิตอาสาไปร่วมช่วยดูแลสัตว์ป่วยอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน ชมรมฯ ได้วางแผนพัฒนาสวนสัตว์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้แนวคิด "ความพร้อม ความดี ความตั้งใจ" นั่นคือ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ในสวนสัตว์ และจะทำให้สวนสัตว์เป็นส่วนสำคัญของสังคมเมืองนครปฐม เป็นแหล่งพักผ่อนและเรียนรู้ของครองครัว เยาวชน โดยให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

พวกเรามองเห็นศักยภาพของกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยหวังอย่างยิ่งว่า นายกเทศมนตรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จะได้เห็นถึงความสำคัญและเข้ามาช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นด้วยกัน

ชมรมฯ ไม่มุ่งหวังสร้างความขัดแย้ง หรือ บ่นจี้ตำหนิฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์จึงเป็นแนวทางสำคัญของชมรมฯ

ในขณะเดียวกัน เราต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสัตว์ ด้วยการลงชื่อแสดงเจตนาที่มีร่วมกัน เพื่อย้ำเตือนให้ภาครัฐเห็นว่าพวกเราขอความร่วมมืออย่างจริงจังยั่งยืน และจะคอยดูผลงานต่อไป ซึ่งได้แก่สัตว์ที่มีสุขภาพดี มีความสุข ในสวนสัตว์สนามจันทร์


ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือจะมาคุยกันก็ได้ครับที่ เพจ https://www.facebook.com/pages/ชมรมคนรักสวนสัตว์นครปฐม หรือhttps://www.facebook.com/groups/nakhonpathom.zoo/เอนก อยากให้คุณช่วย

เอนก สุวรรณบัณฑิต ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «สำเร็จ! สวนสัตว์เทศบาลนครปฐมได้รับการฟื้นฟูแล้ว» ร่วมกับ เอนก และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 21,075 คน