คัดค้านการละเมิดเสรีภาพทางศิลปะ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!

หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

อัพเดท: อัยการจะตัดสินว่าสั่งฟ้องหรือไม่วันที่ 13 สิงหาคม

ร่วมกันสมทบทุนช่วยนักการละครสู้คดี
456-0-21696-7
ธนาคารกรุงไทย
นายวิธญา คลังนิล

สมทบทุนให้มูลนิธิละครไทยรณรงค์กับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
087-7-47409-8
ธนาคารกรุงเทพ
คณะบุคคล คณะทำงานจัดตั้งมูลนิธิละครไทย

▲▲▲

สืบเนื่องจากนายวิธญา คลังนิล สมาชิกกลุ่ม “ลานยิ้มการละคร” ได้จัดการแสดง "สำรอกบทกวี" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่และได้รับหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในข้อหา “ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุม ณ ที่ใด อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบฯ” นั้น มูลนิธิละครไทยไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการตั้งข้อหาดังกล่าว


สังคมเสรีคือสังคมที่ประชาชนทุกคนล้วนมีสิทธิใช้วิจารณญาณของตนประเมินค่าว่างานศิลปะชิ้นใดเหมาะควรแก่การสร้างสรรค์หรือสนับสนุน อีกทั้งต้องไม่ปิดกั้นหรือคุกคามงานศิลปะโดยอ้างเหตุว่างานศิลปะอันเป็นการแสดงแนวคิดที่แตกต่างของศิลปินนั้นเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบฯ เพราะหัวใจของประชาธิปไตยคือการปะทะสังสรรค์ทางความคิด มิใช่ความเงียบสงัด


นอกจากนี้ ภาครัฐกำลังดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หากประชาชนสรรค์สร้างและเสพศิลป์ได้แต่เฉพาะในแบบที่รัฐเห็นชอบ ขาดเสรีภาพทางศิลปะ ก็คงจะเป็นไปมิได้เลยที่นโยบายนี้จะสัมฤทธิ์ผล


มูลนิธิละครไทยเห็นว่าการแสดงงานศิลปะไม่ว่าจะในครั้งใดไม่สมควรถูกคุกคามด้วยการดำเนินคดีเป็นอย่างยิ่ง จึงออกแถลงการณ์นี้เพื่อยืนหยัดเคียงข้างเสรีภาพทางศิลปะ


มูลนิธิละครไทยมีพันธกิจเพื่อ “สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ละครเวทีไทยร่วมสมัย” ภายใต้ค่านิยมหลัก “เสมอภาค หลากหลาย ไม่แบ่งแยก” มูลนิธิละครไทยยึดมั่นในการดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีพันธมิตรทั้งสิ้น 79 แห่งทั้งในและต่างประเทศ